PLACÓWKI POMAGAJĄCE OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie
26-065 Piekoszów, ul. Czarnowska 2, tel. 41 306 13 55, 41 306 13 33

Warsztaty Terapii Zajęciowej
29-105 Krasocin, Ostrów 57, tel. 41 391 75 33
29-135 Radków, Kossów 58, tel.34 354 10 86

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim
28-136 Nowy Korczyn, Piasek Wielki 117, tel. 41 373 40 15

Zakład Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych w Kielcach
25-363 Kielce, Wesoła 52 A, tel. 41 368 10 28

Punkt Pomocy Doraźnej w Kielcach
25-010 Kielce, Plac Najświętszej Maryi Panny 1, tel. 41 344 67 28 w. 229

Wypożyczalnia i sprzedaż sprzętu rehabilitacyjnego w Kielcach
25-363 Kielce, ul. Wesoła 58, tel. 41 344 23 90

Centrum Interwencji Kryzysowej w Kielcach
25-729 Kielce, ul. Urzędnicza 7b, tel. 41 366 48 47

Centrum Pomocy Uchodźcom i Migrantom w Kielcach
25-552 Kielce, ul. Wiśniowa 6, tel. 664 031 041

PLACÓWKI OFERUJĄCE POMOC BEZROBOTNYM

Centrum Integracji Społecznej w Kielcach
25-363 Kielce, ul. Wesoła 54, tel. 41 346 01 16

Klub Integracji Społecznej w Kielcach
25-363 Kielce, ul. Wesoła 54, tel. 41 344 46 72

Klub Integracji Społecznej w Szczekocinach
42-255 Szczekociny, Plac Panny Marii 6, tel. 34 345 90 21

Klub Integracji Społecznej w Busku-Zdroju
28-100 Busko-Zdrój, ul. Lipowa 1, tel. 41 378 70 09

Klub Integracji Społecznej w Sędziszowie
28-340 Sędziszów, ul. Kwiatowa 14, tel. 41 381 27 41

Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
Biuro Główne:
28-300 Jędrzejów, ul. dr Jana Karczewskiego 9

PLACÓWKI POMAGAJĄCE STARSZYM I CHORYM PSYCHICZNIE

Środowiskowy Dom Samopomocy  w Mniowie
26-080 Mniów, ul. Gajowa 3, tel. 784 592 402

Dom Pomocy Społecznej w Słupi
28-133 Pacanów, Słupia 91, tel. 41 376 54 13

Dom Pomocy Społecznej w Rudkach
28-225 Szydłów, Rudki 89, tel. 15 824 18 36

Środowiskowy Dom Samopomocy w Proszowicach
32-100 Proszowice, ul. 3 Maja 2, tel. 12 386 10 53

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sędziszowie
28-340 Sędziszów, ul. Kwiatowa 14, tel. 41 381 27 41

Środowiskowy Dom Samopomocy oraz DPS „Dom Kombatanta” w Miechowie
32-200 Miechów, ul. Szpitalna 1, tel. 41 383 14 86

Środowiskowy Dom Samopomocy dla chorych na Alzheimera w Kielcach
25- Kielce, ul. Urzędnicza 16a, tel. 784 531 928

Dom Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom Samopomocy w Świniarach
28-131 Solec Zdrój, Świniary 25, tel. 41 377 63 25

Dzienny Dom Seniora z mieszkaniami chronionymi w Czyżowicach
28-512 Bejsce, Czyżowice 16

Dom Pomocy Społecznej w Rudkach
28-225 Szydłów, Rudki 89, tel. 15 824 18 36

Dom Pomocy Społecznej im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Pieczonogach
32-109 Pałecznica, Pieczonogi 54, tel. 41 38 48 545, 41 38 48 263

Dom Pomocy Społecznej w Piekoszowie
26-065 Piekoszów, ul. Czarnowska 2, tel. 41 306 13 55

Rodzinny Dom Pomocy w Błogoszowie
28-363 Oksa, Błogoszów 20, tel. 668 512 979, 604 460 436

Rodzinny Dom Pomocy w Komorowie
28-133 Pacanów, Komorów 56, tel. 41 376 54 66, 518 308 117

Dzienny Dom Opieki Medycznej Caritas w Kielcach
25-729 Kielce, ul. Urzędnicza 16a, tel. 784 531 928

Dzienne Centrum Opieki i Pielęgnacji z mieszkaniami chronionymi w Wiśniówce
26-050 Zagnańsk, Wiśniówka 38a, tel. 882 352 411

Dom Opieki w Ratajach
28-133 Pacanów, Rataje Słupskie 39b, tel. 41 376 54 70

Dom Opieki w Charsznicy
32-250 Charsznica, ul. Młyńska 2, tel. 41 383 60 52

Schronisko im. św. Jana Pawła II w Kidowie
42-436 Pilica, Kidów, ul. Szkolna 9

Dzienny Ośrodek Wsparcia „Senior Plus” w Gorzkowie
28-500 Kazimierza Wielka, Gorzków 80, tel. 883 316 439

Hostel dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Świniarach
38-131 Solec Zdrój, Świniary 25, tel. 41 377 63 25

Klub “Senior Plus” w Proszowicach
32-100 Proszowice, ul. 3 Maja 2, tel. 12 386 10 53

Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze w Stopnicy
28-130 Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 12B, tel. 883 316 553

PLACÓWKI WSPIERAJĄCE DZIECI I MŁODZIEŻ

Świetlica „Pod Aniołem” przy parafii Miłosierdzia Bożego w Kielcach
25-624 Kielce, ul. Mieszka I 48, tel. 600 41 83 47

Świetlica „U Józefa” przy parafii św. Józefa Robotnika w Kielcach
25-545 Kielce, ul. Turystyczna 3, tel. 668 61 89 46

Świetlica środowiskowa w Ślęcinie
28-362 Nagłowice, Ślęcin 63a

Świetlica przy parafii w Cudzynowicach
25-500 Kazimierza Wielka, Cudzynowice 97a, tel. 519 382 422

Świetlica środowiskowa w Proszowicach
32-100 Proszowice, ul. 3 Maja 2, tel. 12 386 10 53

Świetlica przy parafii NP NMP w Chmielniku
26-020 Chmielnik, Pl.  Kościelny 7, tel. 697 052 883

Świetlica przy ŚDS w Mniowie
26-080 Mniów, ul. Gajowa 6, tel. 606 258 654

Świetlica środowiskowa w Śladkowie Dużym
26-020 Chmielnik, Śladków Duży 16

Świetlica środowiskowa w Desznie
28-362 Nagłowice, Deszno

Ognisko Wychowawcze w Jędrzejowie
28-300 Jędrzejów, ul. Jana Pawła II 3, tel. 604 934 420

Niepubliczne Przedszkole “Leśna Kraina” w Kajetanowie
26-050 Zagnańsk, Kajetanów 126 b, tel. 41 343 33 74

Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Ratajach Słupskich
28-133 Pacanów, Rataje Słupskie 131, tel. 694 069 560

Żłobek „Małe Aniołki”
25-363 Kielce, ul. Wesoła 52a, tel. 41 343 38 58, 784 586 328

Ośrodek Charytatywny dla Dzieci w Kaczynie
(przy Fundacji Pomost)
26-021 Daleszyce, Kaczyn 1a, tel. 41 317 19 78

PLACÓWKI OFERUJĄCE POMOC OSOBOM CHORYM

Stacjonarne Hospicjum im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Kielcach
25-624 Kielce, ul. Mieszka I 48c, tel. 41 345 80 81, 784 533 038

Domowe Hospicjum im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Kielcach
25-363 Kielce, ul. Wesoła 58, tel. 882 064 387
26-050 Zagnańsk, Wiśniówka 38a, tel. 882 064 387

Hospicjum Domowe i Stacjonarne w Miechowie
32-200 Miechów, ul. Szpitalna 1, tel. 41 383 14 86

Stacja Opieki w Sędziszowie
28-340 Sędziszów, ul. Kwiatowa 14, tel. 41 381 27 41

Stacja Opieki w Miechowie
32-200 Miechów, ul. Szpitalna 1, tel. 41 38 314 86 wew. 301

Stacja Opieki we Włoszczowie
29-100 Włoszczowa, os. Broniewskiego 7a, tel. 41 394 46 80

Stacja Opieki w Pacanowie
28-133 Pacanów, ul. Kościelna 17, tel. 41 376 51 22

Stacja Opieki w Świniarach
38-131 Solec Zdrój, Świniary 25, tel. 41 377 63 25

Stacja Opieki w Słomnikach
32-090 Słomniki, ul. Kościuszki 64, tel. 787-649-269

Centrum Medyczne w Kielcach
25-363 Kielce, ul. Wesoła 58, tel. 41 344 23 90

Specjalistyczne Poradnie Lekarskie w Kielcach
25-624 Kielce, ul. Mieszka I 48c, tel. 41 366 14 04
25-363 Kielce, ul.Wesoła 58, tel. 41 344 23 90

Ośrodek Zdrowia i Stacja Opieki w Wiśniówce
26-050 Zagnańsk, Wiśniówka 38a, tel. 41 301 15 80, 539 094 873

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
28-340 Sędziszów, ul. Dworcowa 6, tel. 41 242 85 85, 784 949 301
25-624 Kielce, ul. Mieszka I 48c, tel. 41 303 85 81, 784 533 038
26-065 Piekoszów, ul. Czarnowska 2a, tel. 41 306 13 55

Zespół Przychodni Lekarskich i Ośrodków Zdrowia we Włoszczowie
29-100 Włoszczowa, ul. Mleczarska 11, tel. 41 394 40 07
29-100 Włoszczowa, os. Broniewskiego 7a, tel. 41 394 47 78

PLACÓWKI POMAGAJĄCE BEZDOMNYM I UBOGIM

Schronisko dla Kobiet w Kielcach
25-729 Kielce, ul. Urzędnicza 7b, tel. 41 366 48 47

Stołówka charytatywna w Proszowicach
32-100 Proszowice, ul. 3 Maja 2, tel. 12 386 10 53

Stołówka charytatywna w Sędziszowie
28-340 Sędziszów, ul. Kwiatowa 14, tel. 41 381 27 41

Stołówka charytatywna w Miechowie
32-200 Miechów, ul. Szpitalna  1, tel. 41 381 14 86

Stołówka charytatywna w Ratajach
28-133 Pacanów, Rataje Słupskie 39b, tel. 41 376 54 70

Dom dla Bezdomnych w Świniarach
38-131 Solec Zdrój, Świniary 25, tel. 41 377 63 25

Zespół Mieszkań Chronionych w Piasku Wielkim
28-136 Nowy Korczyn, Piasek Wielki 117, tel. 41 373 40 15

Magazyn meblowy w Kielcach
25-720 Kielce, ul. Chłopska 20b, tel. 662 369 490

PLACÓWKI DLA WOLONTARIUSZY

Diecezjalne Centrum Wolontariatu w Kielcach
25-302 Kielce, Mała 35, lok. 7, tel. kom. 664 031 039

Wolontariat w Hospicjum im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Kielcach
25-624 Kielce, ul. Mieszka I 48c, tel. 532 757 749

Wolontariat w Hospicjum im. Bł. S. Bernardyny Jabłońskiej w Miechowie
32-200 Miechów, ul. Szpitalna 1, tel. 532 513 435

Parafialne Zespoły Caritas (PZCar)
32 parafiach diecezji

Szkolne Koła Caritas (SKC)
przy 99 szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich

WYBIERZ KATEGORIĘ