Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim

Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Kieleckiej w Piasku Wielkim funkcjonują od 15.12.2016 r. Jest to placówka pobytu dziennego przeznaczona dla osób niepełnosprawnych o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej.

Warsztaty realizują zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku.

Realizacja tych zadań odbywa się poprzez m.in.:

 • ogólne usprawnianie,
 • rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej,
 • przygotowanie do życia w środowisku społecznym,
 • poprawy kondycji fizycznej i psychicznej,
 • rozwijania psychofizycznych sprawności niezbędnych do podjęcia pracy zawodowej,
 • rehabilitacja społeczna,
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
 • rehabilitacja zawodowa – wykształcanie umiejętności zawodowych (obsługa urządzeń, umiejętność współpracy w grupie, plan pracy, itd.),
 • pomoc w uzyskaniu zatrudnienia (nauka pisania dokumentów aplikacyjnych, korzystanie z zasobów internetowych),
 • poradnictwo zawodowe (sposoby szukania pracy w Internecie odpowiedniej do swoich predyspozycji i możliwości),
 • szkolenia zawodowe (uczestnictwo w różnego rodzaju kursach i szkoleniach),
 • wizyty studyjne w zakładach pracy.

Dodatkowo:

 • załatwianie drobnych spraw na poczcie, w Urzędzie Gminy, w aptece, w banku, itp.
 • rozwijanie zainteresowań
 • kształtowanie właściwych postaw i umiejętności społecznych
 • zaznajomienie i wytłumaczenie praw osoby niepełnosprawnej
 • zapoznanie z organizacjami na rzecz osób niepełnosprawnych

W ramach działalności Warsztatu funkcjonują cztery pracownie:

 • Pracownia gospodarstwa domowego,
 • Pracownia rękodzielnicza,
 • Pracownia plastyczno-krawiecka,
 • Pracownia przyrodniczo ogrodnicza.

Podczas zajęć w pracowniach powstają różnego rodzaju wytwory, które można później nabyć na organizowanych przez WTZ kiermaszach, bądź na miejscu w Warsztatach.

Środki zgromadzone w ten sposób przeznaczone są na wypoczynek i rehabilitację społeczną uczestników, np. na: wycieczki, wyjazdy do kina, itp.

Oprócz zajęć w pracowniach podstawowych prowadzone są także zajęcia dodatkowe uwzględniające psychofizyczne możliwości uczestników a także ich zainteresowania i uzdolnienia. Obejmują m.in.  muzykoterapię, zajęcia z psychologiem, rehabilitacja ruchową i zajęcia usprawniające, udział w imprezach kulturalno  – oświatowych, zajęcia z koła fotograficznego i teatralnego, rekreacje, wypoczynek, wycieczki.

Warsztaty Terapii Zajęciowej aktywnie uczestniczą również w działaniach na rzecz społeczności lokalnej włączając się w różne przedsięwzięcia i inicjatywy.

Hasłem przewodnim działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim są słowa św. Matki Teresy z Kalkuty:

Jesteśmy dla ludzi i z ludźmi, bo tak naprawdę to człowiek nadaje sens życia drugiemu człowiekowi, pozwala inaczej spojrzeć na problem, chorobę, niepełnosprawność czy samotność. Sami często jesteśmy bezradni, w grupie możemy sobie nawzajem pomóc, zrozumieć i po prosu pobyć razem.

e-mail: 

Jesteśmy też na Facebook'u