PROJEKTY ZREALIZOWANE

  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2013

"CENTRUM DZIENNEJ OPIEKI I PIELĘGNACJI CARITAS W WIŚNIÓWCE realizacja usług opieki medycznej dla osób niepełnosprawnych i seniorów z aglomeracji Kielc (Kielce i Wiśniówka)”


"WSPÓLNIE TWORZYMY NASZĄ RZECZYWISTOŚĆ - podnoszenie kompetencji organizacji pozarządowych w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego."


"ASYSTENT OSOBISTY osoby z niepełnosprawnościami" - edycja 2021 - zwiększenie dostępności do usług asystenta dla 60 osób niepełnosprawnych (w tym 10 dzieci) mieszkańców województwa świętokrzyskiego, głównie miasta Kielce, powiatu kieleckiego i ościennych