Caritas Diecezji Kieleckiej

ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce
NIP:  657-038-94-52
Regon: 290505494

Nr konta bankowego w PLN
dla przelewów krajowych:
ING Bank Śląski O/ Kielce   

21 1050 1416 1000 0005 0011 5811
dla przelewów zagranicznych:
ING Bank Śląski O/ Kielce
INGBPLPW  PL21 1050 1416 1000 0005 0011 5811

Nr konta bankowego w EUR
dla przelewów krajowych:

PKO SA O/Kielce
63 1240 1372 1978 0010 0188 7520
dla przelewów zagranicznych:
PKO SA O/Kielce
PKOPPLPW  PL63 1240 1372 1978 0010 0188 7520

Nr konta bankowego w USD
dla przelewów zagranicznych:
ING Bank Śląski O/ Kielce

INGBPLPW PL12 1050 1416 1000 0090 8162 6724

KRS  0000198087

Adres biura:

Plac Najświętszej Maryi Panny 1, 25-010 Kielce
(budynek przy Katedrze Kieleckiej)
 
koordynaty GPS:  50.8695100 st. N ; 20.6286600 st. E

tel.  41 344 52 82, 41 344 39 86
tel/fax.  41 344 67 28

e-mail:  
www.kielce.caritas.pl

Dyrektor: ks. dr Stanisław Słowik
Z-ca dyrektora: ks. Krzysztof Banasik
Kierownik biura zarządu:
s. Jadwiga  Juszko 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM STRONY