Caritas Diecezji Kieleckiej

ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce
NIP:  657-038-94-52
Regon: 290505494

Nr konta bankowego w PLN:    
21 1050 1416 1000 0005 0011 5811

Nr konta bankowego w EUR: 
63 1240 1372 1978 0010 0188 7520

KRS  0000198087

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM STRONY

Adres biura:

Plac Najświętszej Maryi Panny 1, 25-010 Kielce
(budynek przy Katedrze Kieleckiej)
 
koordynaty GPS:  50.8695100 st. N ; 20.6286600 st. E

tel.  41 344 52 82, 41 344 39 86
tel/fax.  41 344 67 28

e-mail:  
www.kielce.caritas.pl

Dyrektor: ks. dr Stanisław Słowik
Z-ca dyrektora: ks. Krzysztof Banasik
Kierownik biura zarządu:
s. Jadwiga  Juszko