Data publikacji: 23 lutego 2024 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/D/2/2024
CPV
34136100-0 – Lekkie samochody półciężarowe

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na dostawę nowego samochodu dostawczego z nadwoziem typu furgon w wersji 3-osobowej

WARUNKI PRZETARGU

ZAŁ. NR 1 – OFERTA
ZAŁ. NR 2 – FORMULARZ CENOWY

ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU

ZAŁ. NR 4 – UMOWA DOSTAWY
ZAŁ. NR 5 – KLAUZULA INFORMACYJNA

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

Data publikacji: 16 lutego 2024 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/D/1/2024
CPV
34136100-0 – Lekkie samochody półciężarowe

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na dostawę nowego samochodu dostawczego z nadwoziem typu furgon w wersji 3-osobowej

WARUNKI PRZETARGU

ZAŁ. NR 1 – OFERTA
ZAŁ.NR 2 – FORMULARZ CENOWY

ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU

ZAŁ. NR 4 – UMOWA DOSTAWY
ZAŁ. NR 5 – KLAUZULA INFORMACYJNA

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

Data publikacji: 22 listopada 2023 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/D/7/2023
CPV
42215200-8 – Maszyny do przetwarzania żywności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na dostawę wyposażenia ogrodowego dla ZAZ w Szczaworyżu

WARUNKI PRZETARGU

ZAŁ. NR 1 – OFERTA
ZAŁ.NR 2 – SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

ZAŁ. NR 3 – WZÓR OŚWIADCZEŃ

ZAŁ. NR 4 – WZÓR UMOWY
ZAŁ. NR 5 – KLAUZULA INFORMACYJNA

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 2

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Data publikacji: 20 listopada 2023 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/D/6/2023
CPV
42215200-8 – Maszyny do przetwarzania żywności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na dostawę wyposażenia kuchennego dla ZAZ w Szczaworyżu

ZAŁ. NR 1 – OFERTA
ZAŁ.NR 2 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁ. NR 3 – WZÓR OŚWIADCZEŃ

ZAŁ. NR 4 – WZÓR UMOWY
ZAŁ. NR 5 – KLAUZULA INFORMACYJNA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Data publikacji: 2 listopada 2023 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/D/5/2023
CPV
42215200-8 – Maszyny do przetwarzania żywności
16160000-4 – Różny sprzęt ogrodniczy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na dostawę wyposażenia kuchennego i ogrodowego dla ZAZ w Szczaworyżu

WARUNKI PRZETARGU

ZAŁ. NR 1 – OFERTA
ZAŁ.NR 2a – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZ. I
ZAŁ.NR 2b – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZ. II
ZAŁ. NR 3 – WZÓR OŚWIADCZEŃ
ZAŁ. NR 4 – WZÓR UMOWY
ZAŁ. NR 5 – KLAUZULA INFORMACYJNA

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA 

Data publikacji: 31 października 2023 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/D/4/2023
CPV
34110000-1 – Samochody osobowe

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na dostawę nowego samochodu osobowego z nadwoziem typu minivan/kombivan w wersji 5-cioosobowej (4+1)

WARUNKI PRZETARGU

ZAŁ. NR 1 -OFERTA
ZAŁ.NR 2 – FORMULARZ CENOWY
ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU

ZAŁ. NR 4 – UMOWA DOSTAWY
KLAUZULA INFORMACYJNA

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Data publikacji: 23 października 2023 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/B/3/2023
CPV

45453000-7 – roboty remontowe i renowacyjne
45000000-7 – roboty budowlane
45400000-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45311200-2 – roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45313100-5 – instalowanie wind

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na realizację zadania pn. “Przystosowanie pomieszczeń byłej Szkoły Podstawowej w Szczaworyżu dla Zakładu Aktywności Zawodowej

WARUNKI PRZETARGU

ZAŁ. NR 1 -OFERTA CENOWA
ZAŁ.NR 2 -UMOWA
ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU

ZAŁ. NR 4 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM
ZAŁ. NR 5 -WYKAZ ROBÓT
ZAŁ. NR 6 -PROJEKT BUDOWLANY
ZAŁ. NR 7 -PRZEDMIAR ROBÓT
ZAŁ. NR 8 – KLAUZULA INFORMACYJNA

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Data publikacji: 11 września 2023 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/B/2/2023
CPV

45000000-7 – roboty budowlane
45100000-8 – przygotowanie terenu pod budowę
45210000-2 – roboty budowlane w zakresie budynków
45320000-6 – roboty izolacyjne
45400000-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45311200-2 – roboty w zakresie instalacji elektrycznej
45313100-5 – instalowanie wind

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na realizację zadania pn. “Dostosowanie budynku schroniska z usługami opiekuńczymi i ŚDS Caritas w Świniarach do potrzeb osób niepełnosprawnych” to jest “Dostawa i montaż windy w budynku Schroniska i ŚDS w Świniarach”

WARUNKI PRZETARGU

ZAŁ. NR 1 -OFERTA CENOWA
ZAŁ.NR 2 -UMOWA
ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU

ZAŁ. NR 4 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM
ZAŁ. NR 5 -WYKAZ ROBÓT
ZAŁ. NR 6 -PROJEKT BUDOWLANY
ZAŁ. NR 7 -PRZEDMIAR ROBÓT
ZAŁ. NR 8 – KLAUZULA INFORMACYJNA

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Data publikacji: 14 sierpnia 2023 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/D/3/2023
CPV

48000000-8- Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
72700000-7 – Usługi w zakresie sieci komputerowej
30236000-2 – Różny sprzęt komputerowy
30230000-0 – Sprzęt związany z komputerami

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na dostawę i wdrożenie systemów informatycznych dla zadania: Bezpieczeństwo teleinformatyczne w placówkach medycznych Caritas Diecezji Kieleckiej

WARUNKI PRZETARGU

ZAŁ. NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁ.NR 2 – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZAŁ. NR 3 – FORMULARZ OŚWIADCZEŃ DOT. SPEŁNIANIA WYMAGAŃ PODMIOTOWYCH ORAZ O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

ZAŁ. NR 4 – WYKAZ ZADAŃ
ZAŁ. NR 5 – WZÓR UMOWY
ZAŁ. NR 6 – KLAUZULA INFORMACYJNA
 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

 

ZAŁ. NR 5 – WZÓR UMOWY

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Data publikacji: 4 sierpnia 2023 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/D/2/2023
CPV

34110000-1 Samochody osobowe

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na dostawę dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych w wersji dziewięcioosobowej (8 + 1), do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim.

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁ. NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁ. NR 2 – FORMULARZ CENOWY

ZAŁ. NR 3 – WZÓR OŚWIADCZEŃ
ZAŁ. NR 4 – WZÓR UMOWY
ZAŁ. NR 5 – KLAUZULA INFORMACYJNA
 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCÓW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW – 2

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Data publikacji: 13 czerwca 2023 r. – Kielce

Nr postępowania: K/B/1/2023
CPV

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45232460-4 – Roboty sanitarne

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostosowanie poddasza nieużytkowego budynku ŚDS Caritas Kieleckiej
w Mniowie na cele utworzenia mieszkań socjalnych dla Uchodźców.

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Data publikacji: 10 marca 2023 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/4/2023
CPV

30199750-2 Talony

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę bonów żywnościowych i towarowych dla beneficjentów zadania
„ZACZNIJ OD NOWA – działania Caritas Diecezji Kieleckiej w zakresie udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym na lata 2023 – 2025″.

 

ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

Data publikacji: 14 lutego 2023 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/D/1/2023
CPV

34110000-1 Samochody osobowe

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego w wersji dziewięcioosobowej (8 + 1), do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim.

WARUNKI PRZETARGU

ZAŁ. NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁ. NR 2 – FORMULARZ CENOWY

ZAŁ. NR 3 – WZÓR OŚWIADCZEŃ
ZAŁ. NR 4 – WZÓR UMOWY
ZAŁ. NR 5 – KLAUZULA INFORMACYJNA
 

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

Data publikacji: 09 luty 2023 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/U/2/2023
CPV

71220000 – usługi projektowania architektonicznego

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego dla zadania:
Budowa Zespołu Mieszkań Wspieranych w Świniarach – w ramach programu
“Samodzielność-Aktywność-Mobilność”
wraz z przygotowaniem kosztorysu inwestorskiego i wniosku o pozwolenie na budowę.

WARUNKI PRZETARGU
ZAŁ. NR 1 – FORMULARZ OFERTY
ZAŁ. NR 2 – WYKAZ OSÓB
ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU
ZAŁ. NR 4 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
ZAŁ. NR 5 – WYKAZ ROBÓT
ZAŁ. NR 6 – WZÓR UMOWY
ZAŁ. NR 7 – WYCIĄG Z PROJEKTU KONCEPCYJNEGO
KLAUZULA INFORMACYJNA

WARUNKI ZABUDOWY

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

Data publikacji: 20 stycznia 2023 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/U/1/2023
CPV

71220000 – usługi projektowania i warunki płatności

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego dla zadania:
Budowa Zespołu Mieszkań Wspieranych w Świniarach – w ramach programu
“Samodzielność-Aktywność-Mobilność”
wraz z przygotowaniem kosztorysu inwestorskiego i wniosku o pozwolenie na budowę.

WARUNKI PRZETARGU
ZAŁ. NR 1 – FORMULARZ OFERTY
ZAŁ. NR 2 – WYKAZ OSÓB
ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU
ZAŁ. NR 4 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
ZAŁ. NR 5 – WYKAZ ROBÓT
ZAŁ. NR 6 – WZÓR UMOWY
ZAŁ. NR 7 – WYCIĄG Z PROJEKTU KONCEPCYJNEGO
KLAUZULA INFORMACYJNA

WARUNKI ZABUDOWY

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

 

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU – 09.02.2023

 

Data publikacji: 13 września 2022 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/B/3/2022
CPV

45000000-7 – roboty budowlane

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.
“Wykonanie ogrodzenia terenu WTZ w Piasku Wielkim gm. Nowy Korczyn.”

 

WARUNKI PRZETARGU
ZAŁ. NR 1 – FORMULARZ OFERTY
ZAŁ. NR 2 – WZÓR UMOWY

ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU
ZAŁ. NR 4 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
KLAUZULA INFORMACYJNA

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

Data publikacji: 25 sierpnia 2022 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/D/3/2022
CPV

15890000-6 Różne produkty spożywcze

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę artykułów spożywczych na cykl spotkań edukacyjno-integracyjnych podczas realizacji potrzeby projektu pn.: “E-SENIOR SAMODZIELNY W CYBER-ŚWIECIE. Cykl działań edukacyjnych Caritas Kieleckiej
na rzecz włączenia cyfrowego Seniorów 60+” objętego dofinansowaniem ze środków
rządowego Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych “Aktywni+” na lata 2021-2025. EDYCJA 2022.

 

ZAŁ. NR 1A – WYKAZ PRODUKTÓW
ZAŁ. NR 1B – FORMULARZ OFERTY
ZAŁ. NR 2 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
ZAŁ. NR 4 – WZÓR UMOWY
ZAŁ. NR 5 – KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Data publikacji: 24 sierpnia 2022 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/B/2/2022
CPV

45000000-7 – roboty budowlane
45400000-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45311200-2 – roboty w zakresie instalacji elektrycznych

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.
“Remont i modernizacja budynku WTZ w Piasku Wielkim
wraz z zapleczem gospodarczym i ogrodzeniem”
.

 

WARUNKI PRZETARGU
ZAŁ. NR 1 – FORMULARZ OFERTY
ZAŁ. NR 2 – WZÓR UMOWY

ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU
ZAŁ. NR 4 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
ZAŁ. NR 5 – WYKAZ ROBÓT
ZAŁ. NR 6 – KOSZTORYS INWESTORSKI

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

INFORMACJA O WYNIKACH

Data publikacji: 28 lipca 2022 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/D/2/2022
CPV

34110000-1 Samochody osobowe

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na dostawę trzech fabrycznie nowych samochodów osobowych w wersji dziewięcioosobowej (8 + 1), do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim.

WARUNKI PRZETARGU

ZAŁ. NR 1 – OFERTA
ZAŁ. NR 2 – FORMULARZ CENOWY

ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE
ZAŁ. NR 4 – UMOWA DOSTAWY
ZAŁ. NR 5 – KLAUZULA INFORMACYJNA
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOSTAWCÓW

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Data publikacji: 20 lipca 2022 r. – Kielce

Nr postępowania: RR/11/2022
CPV

30213100-6 – Komputer przenośny
48000000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
30200000-1 – Sprzęt związany z komputerami
30191000-4 – Sprzęt biurowy, z wyjątkiem mebli
30191400-8 – Niszczarki

ROZEZNANIE RYNKU

na dostawę sprzętu komputerowego i biurowego w ramach projektu
“Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)”,
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY

 

 KOREKTA

Data publikacji: 8 lipca 2022 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/U/3/2022
CPV

60000000-8 – Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
6014000-1 – Nieregularny transport osób

ZAPYTANIE OFERTOWE

na usługę transportową dotyczącą zapewnienia dojazdów dla uczestników projektu pn.:
“E-SENIOR SAMODZIELNY W CYBER ŚWIECIE”
Cykl działań edukacyjnych Caritas Kieleckiej na rzecz włączenia cyfrowego seniorów 60+

ZAŁ. NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁ. NR 2 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
ZAŁ. NR 4 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KLAUZUL
ZAŁ. NR 5 – WZÓR UMOWY
KLAUZULA INFORMACYJNA

 KOREKTA

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

Data publikacji: 20 czerwca 2022 r. – Kielce

Nr postępowania: RR/8/2022
CPV

85312000-9 – Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych

ROZEZNANIE RYNKU

na świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
“Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2022

Data publikacji: 10 czerwca 2022 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/D/1/2022
CPV

34110000-1 – Samochody osobowe

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na dostawę trzech fabrycznie nowych samochodów osobowych w wersji dziewięcioosobowej (8 + 1)
do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim

WARUNKI PRZETARGU
ZAŁ. NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁ. NR 2 – FORMULARZ CENOWY

ZAŁ. NR 3 – WZÓR OŚWIADCZEŃ
ZAŁ. NR 4 – WZÓR UMOWY
ZAŁ. NR 5 – KLAUZULA INFORMACYJNA

 

INFORMACJA 

Data publikacji: 18 maja 2022 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/U/2/2022
CPV

85311200-4 – Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na świadczenie usług Asystenta Osobistego Osoby z Niepełnosprawnościami realizowanego w ramach programu
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. “Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2022
finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia.

 

INFORMACJA O WYNIKACH

 

Data publikacji: 6 maja 2022 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/B/1/2022
CPV

45000000-7 – roboty budowlane
45400000-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45311200-2 – roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45330000-9 – roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na “Dostosowanie budynku PDS w Rudkach do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez
rozbudowę istniejącej jadalni, dobudowanie schodów zewnętrznych wraz z pochylnią”
.

 

WARUNKI PRZETARGU
ZAŁ. NR 1 – FORMULARZ OFERTY
ZAŁ. NR 2 – WYKAZ OSÓB

ZAŁ. NR 3 – FORMULARZ OŚWIADCZEŃ
ZAŁ. NR 4 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
ZAŁ. NR 5 – WYKAZ ROBÓT
ZAŁ. NR 6 – WZÓR UMOWY

PRZEDMIAR ROBÓT
PROJEKT BUDOWLANY
KLAUZULA INFORMACYJNA

 

INFORMACJA O WYNIKACH

 

Data publikacji: 18 lutego 2022 r. – Kielce

Nr postępowania: RR/3/2022
CPV

85312000-9 – usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych

 

ROZEZNANIE RYNKU

na świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
“Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2022

Data publikacji: 18 stycznia 2022 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/1/2022
CPV
03142500-3 Jaja

03200000-3 Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy
15100000-9 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
15200000-0 Ryby przetworzone i konserwowane
15320000-7 Soki owocowe i warzywne
15332200-6 Dżemy i marmolady, galaretki owocowe, przeciery z owoców i orzechów oraz pasty do smarowania
15400000-2 Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne
15500000-3 Produkty mleczarskie
15811000-6 Pieczywo
15890000-3 Różne produkty spożywcze i produkty suszone
15896000-5 Produkty głęboko mrożone

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę artykułów spożywczych na potrzeby realizacji projektu numer RPSW.09.02.01-26-0083/18-00 pn. „Nowa Jakość Codzienności, rozwój usług społecznych w regionie świętokrzyskim: wsparcie środowiskowe osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, rodzinne domy pomocy i mieszkalnictwo wspomagane”

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH 

Data publikacji: 14 stycznia 2022 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/U/1/2022
CPV

71220000 – Usługi projektowania architektonicznego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na wykonanie projektu budowlanego dla zadania pn.
“Adaptacja budynku kaplicy oraz pomieszczeń plebanii na Klub Seniora i Zespół Mieszkań Chronionych”
wraz z przygotowaniem kosztorysu inwestorskiego i wniosku o pozwolenie na budowę

WARUNKI PRZETARGU
ZAŁ. NR 1 – OFERTA CENOWA
ZAŁ. NR 2 – WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYŁY W REALIZACJI ZAMÓWIENIA

ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU
ZAŁ. NR 4 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM
ZAŁ. NR 5 – WYKAZ ZADAŃ WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT
ZAŁ. NR 6 – WZÓR UMOWY
ZAŁ. NR 7 – OPIS I RYSUNKI DO PROJEKTU KONCEPCYJNEGO

 

INFORMACJA O WYNIKACH

Data publikacji: 23 września 2021 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/DDN/3/2021
CPV

34110000-1 – Samochody osobowe

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego w wersji dziewięcioosobowej (8 + 1)
do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim
dla Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie

WARUNKI PRZETARGU
ZAŁ. NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁ. NR 2 – FORMULARZ CENOWY

ZAŁ. NR 3 – WZÓR OŚWIADCZEŃ
ZAŁ. NR 4 – WZÓR UMOWY
ZAŁ. NR 5 – KLAUZULA INFORMACYJNA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOSTAWCÓW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOSTAWCÓW 2

 

Data publikacji: 1 października 2021 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/DDN/3/2021
CPV

34110000-1 – Samochody osobowe


INFORMACJA O WYNIKACH

 

Data publikacji: 15 września 2021 r. – Kielce

Nr postępowania: RR/21/2021
CPV

85121270-6 – usługi psychiatryczne lub psychologiczne

 

ROZEZNANIE RYNKU

na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie terapii uzależnień w ramach projektu pn. “NOWA JAKOŚĆ CODZIENNOŚCI, rozwój usług społecznych w regionie świętokrzyskim: wsparcie środowiskowe osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, rodzinne domy pomocy i mieszkalnictwo wspomagane” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 realizowany przez Caritas Diecezji Kieleckiej na podstawie umowy RPSW.09.02.01-26-0083/18-00

 

Data publikacji: 8 września 2021 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/DDN/2/2021
CPV

34110000-1 – Samochody osobowe

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego w wersji dziewięcioosobowej (8 + 1)
do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim
dla Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie

 

WARUNKI PRZETARGU
ZAŁ. NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁ. NR 2 – FORMULARZ CENOWY

ZAŁ. NR 3 – WZÓR OŚWIADCZEŃ
ZAŁ. NR 4 – WZÓR UMOWY
ZAŁ. NR 5 – KLAUZULA INFORMACYJNA

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Data publikacji: 17 sierpnia 2021 r. – Kielce

Nr postępowania: K/U/3/2021
CPV

85311200-4 – Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na realizację usług asystenckich w ramach projektu pn. “NOWA JAKOŚĆ CODZIENNOŚCI, rozwój usług społecznych w regionie świętokrzyskim: wsparcie środowiskowe osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, rodzinne domy pomocy i mieszkalnictwo wspomagane”

 

ZAŁ. NR1A – FORMULARZ OFERTOWY DLA PODMIOTÓW
ZAŁ. NR 1 – FORMULARZ OFERTY DLA OSÓB FIZYCZNYCH
ZAŁ. NR 2 – WYKAZ OSÓB

ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU
ZAŁ. NR 4 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
ZAŁ. NR 5A – WZÓR UMOWY DLA OSÓB FIZYCZNYCH
ZAŁ. NR 5B – WZÓR UMOWY DLA OSÓB PRAWNCYH

ZAŁ. NR 6 – KLAUZULA INFORMACYJNA

 

INFORMACJA O WYNIKACH 

Data publikacji: 11 sierpnia 2021 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/U/2/2021
CPV

45000000-4 – usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na świadczenie usług Asystenta Osobistego Osoby z Niepełnosprawnościami realizowanego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. “Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021 w roku 2021 finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia.

 

Data publikacji: 14 lipca 2021 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/B/2/2021
CPV

45000000-7 – roboty budowlane
45400000-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na “Adaptacje części pomieszczeń byłej szkoły w Czyżowicach gm. Bejsce pod potrzeby osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie – tj. przebudowę I piętra budynku wraz z ociepleniem ścian, wymiana grzejników i urządzenie terenu”.

 

WARUNKI PRZETARGU
ZAŁ. NR 1 – FORMULARZ OFERTY
ZAŁ. NR 2 – WYKAZ OSÓB

ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU
ZAŁ. NR 4 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
ZAŁ. NR 5 – WYKAZ ROBÓT
ZAŁ. NR 6 – WZÓR UMOWY

PRZEDMIAR ROBÓT – PRACE BUDOWLANE
PRZEDMIAR ROBÓT – INSTALACJE
PRZEDMIAR ROBÓT – INSTALACJE
PRZEDMIAR ROBÓT – INSTALACJE
PRZEDMIAR ROBÓT – PRACE ELEKTRUCZNE I TELETECHNICZNE
KLAUZULA INFORMACYJNA

 

INFORMACJA O WYNIKACH 

 

Data publikacji: 24 maja 2021 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/DDN/1/2021
CPV

45000000-7 – roboty budowlane
45400000-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45311200-2 – roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
42416100-6 – Windy
45313100-5 – Instalowanie wind

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.:
Przebudowa w celu dostosowania Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie
do Decyzji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
oraz wymiana windy dla osób niepełnosprawnych w budynku”.

 

WARUNKI PRZETARGU
ZAŁ. NR 1 – FORMULARZ OFERTY
ZAŁ. NR 2 – WYKAZ OSÓB

ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU
ZAŁ. NR 4 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
ZAŁ. NR 5 – WYKAZ ROBÓT
ZAŁ. NR 6 – WZÓR UMOWY

PRZEDMIAR ROBÓT – PIEKOSZÓW BUDOWLANKA
PRZEDMIAR ROBÓT – PIEKOSZÓW INSTALACJE
PRZEDMIAR ROBÓT – PIEKOSZÓW WINDA
KLAUZULA INFORMACYJNA

 

INFORMACJA O WYNIKACH

 

Data publikacji: 5 maja 2021 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/B/1/2020
CPV

45000000-7 – roboty budowlane
45400000-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45311200-2 – roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45330000-9 – roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
42416100-6 – windy
45313100-5 – instalowanie wind

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn “Adaptacja części pomieszczeń byłej szkoły w Czyżowicach gm. Bejsce pod potrzeby osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem podjazdu i windy dla osób niepełnosprawnych oraz dostawa i montaż windy w budynku Schroniska dla Bezdomnych w Morawianach g. Bejsce”

WARUNKI PRZETARGU
ZAŁ. NR 1 – FORMULARZ CENOWY
ZAŁ. NR 2 – KLAUZULA INFORMACYJNA

ZAŁ. NR 3 – OSWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU
ZAŁ. NR 4 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
ZAŁ. NR 5 – WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
ZAŁ. NR 6 – WZÓR UMOWY

PRZEDMIAR ROBÓT – CZYŻOWICE BUDOWLANKA
PRZEDMIAR ROBÓT – CZYŻOWICE INST. ELEK.
PRZEDMIAR ROBÓT – CZYŻOWICE INST. SANIT.
PRZEDMIAR ROBÓT – MORAWIANY WINDA

 

INFORMACJA O WYNIKACH

 

Data publikacji: 29 kwietnia 2021 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/6/2021
CPV
32321000-9
– Telewizyjny sprzęt projekcyjny
32322000-6 – Urządzenia multimedialne
32322000-6 – Pomoce dydaktyczne

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę, montaż, instalację  oprogramowania, uruchomienie i przeszkolenie z obsługi sprzętu pracowników świetlic środowiskowych 9 sztuk podłogi interaktywnej w ramach projektów pn. „Bezpieczne wzrastanie w wiejskich świetlicach Caritas” (RPSW.09.02.03-26-0103/19) i „Lepszy start” (RPSW.09.02.01-26-0127/19) objętych dofinansowaniem przez Województwo Świętokrzyskie – pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Woj. Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 

ZAŁ. NR 1a – FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁ. NR 1b – KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY
ZAŁ. NR 2 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU

ZAŁ. NR 4 – KLAUZULA INFORMACYJNA
ZAŁ. NR 5 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KLAUZUL

ZAŁ. NR 6 – UMOWA DLA WYKONAWCY

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

Data publikacji: 7 kwietnia 2021 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/U/1/2021
CPV
85311200-4  usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na świadczenie usług Asystenta Osobistego Osoby z Niepełnosprawnościami
realizowanego w ramach projektu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn:
“Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021 w roku 2021
finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia.

Data publikacji: 20 kwietnia 2021 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/U/1/2021
CPV
85311200-4  usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

INFORMACJA O WYNIKACH

W wyniku przetargu wyłoniono 32 osoby do realizacji usług AOON.
Z uwagi na ochronę danych osobowych lista osób wyłonionych w przetargu dostępna jest
w biurze Caritas Diecezji Kieleckiej, Plac NMP 1 w Kielcach.

 

Data publikacji: 2 marca 2021 r. – Kielce

Nr postępowania: RR/7/2021
CPV:
Część pierwsza (I) : Środki higieny osobistej oraz do higieny i dezynfekcji pomieszczeń:
33741000-6 – Produkty do pielęgnacji rąk
33741300-9 – Środek odkażający do rąk
33741100-7 – Środek do mycia rąk
33770000-8 Artykuły z papieru
33631600-8 – Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

Część druga (II) : Środki ochrony osobistej:
18143000-3 – Akcesoria ochronne

 Część trzecia (III): odzież ochronna/medyczna
33199000-1 – Odzież medyczna

Część czwarta (IV) sprzęt medyczny:
33157800-6 – Generatory ozonu
33158300-5 Urządzenia medyczne emitujące promieniowanie ultrafioletowe
38412000-6 Termometry

ROZEZNANIE RYNKU

dotyczące wyboru oferty na dostawę środków ochrony indywidualnej, środków higieny osobistej, odzieży ochronnej i sprzętu medycznego dla Domu Pomocy Społecznej w Świniarach  prowadzonego przez Caritas Diecezji Kieleckiej na terenie województwa świętokrzyskiego w związku z otrzymanym grantem w ramach projektu pn. „Bezpieczna Przyszłość”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

ZAŁ. NR 1 – OFERTA WRAZ Z KOSZTORYSEM
ZAŁ. NR 2 – OFERTA

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 2

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH

Data publikacji: 8 grudnia 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: RR/22/2020
CPV
33193100-0 – Pojazdy inwalidzkie i wózki inwalidzkie
33196200-2 – Sprzęt dla osób niepełnosprawnych

ROZEZNANIE RYNKU

dotyczące wyboru oferty na dostawę materiałów i sprzętu do rehabilitacji oraz na potrzeby wypożyczalni, w związku z realizacją projektu pn. “CENTRUM DZIENNEJ OPIEKI PIELĘGNACJI CARITAS W WIŚNIÓWCE – usługi opieki medycznej dla osób niepełnosprawnych i seniorów z aglomeracji Kielc (Kielce i Wiśniówka)” objętego dofinansowaniem przez Województwo  Świętokrzyskie.

 

Data publikacji: 7 grudnia 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: RR/21/2020
CPV
33741300-9 Środek odkażający do rąk

33631600-8 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
18143000-3 Akcesoria ochronne
33199000-1 Odzież medyczna
38412000-6 Termometry

ROZEZNANIE RYNKU

dotyczące wyboru oferty na dostawę środków ochrony indywidualnej, środków higieny osobistej, odzieży ochronnej dla osób bezdomnych objętych wsparciem w ramach projektu pn. „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobo bezdomnym – edycja 2020. Moduł II – aktywizacja” finansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Data publikacji: 18 grudnia 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: RR/21/2020
CPV
33741300-9 Środek odkażający do rąk

33631600-8 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
18143000-3 Akcesoria ochronne
33199000-1 Odzież medyczna
38412000-6 Termometry

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

Data publikacji: 1 grudnia 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/22/2020
CPV
18143000-3 – Akcesoria ochronne
33199000-1 – Odzież medyczna

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę środków ochrony indywidualnej, środków higieny osobistej, odzieży ochronnej
do placówek Caritas Diecezji Kieleckiej w związku z realizacją grantu pn.
„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi
zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej,
zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”
nr POWR.05.02.00-00-0001/20-20-00/1374/2020/226.

ZAŁ. NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁ. NR 2 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW
ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
ZAŁ. NR 4 – OŚWIADCZENIE DOT. SPEŁNIANIA KRYTERIUM KLAUZUL SPOŁ.

ZAŁ. NR 5 – WZÓR UMOWY
ZAŁ. NR 6 – KLAUZULA INFORMACYJNA

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 

 

Data publikacji: 18 grudnia 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/22/2020
CPV
18143000-3 – Akcesoria ochronne
33199000-1 – Odzież medyczna

INFORMACJA O WYNIKACH

 

Data publikacji: 19 listopada 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: RR/20/2020
CPV
33741300-9 Środek odkażający do rąk

33631600-8 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
18143000-3 Akcesoria ochronne
33199000-1 Odzież medyczna
38412000-6 Termometry

ROZEZNANIE RYNKU

dotyczące wyboru oferty na dostawę środków ochrony indywidualnej, środków higieny osobistej, odzieży ochronnej i sprzętu medycznego do placówek dla osób z niepełnosprawnościami prowadzonymi przez Caritas Diecezji Kieleckiej w związku z realizacją projektów grantowych wspierających walkę z epidemią COVID-19 pn. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” zgodnie z umowami nr UEB/000041/13/D, UEB/000042/13D, UEB/000040/13/D, finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

 

Data publikacji: 2 grudnia 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: RR/20/2020
CPV
33741300-9 Środek odkażający do rąk

33631600-8 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
18143000-3 Akcesoria ochronne
33199000-1 Odzież medyczna
38412000-6 Termometry

INFORMACJA O WYNIKACH

 

Data publikacji: 09 listopada 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/8/2020
CPV

33182100-0 – Defibrylatory
33193100-0 – Pojazdy inwalidzkie i wózki inwalidzkie
33196200-2 – Sprzęt dla osób niepełnosprawnych
33158000-2 – Aparatura do terapii elektrycznej, elektromagnetycznej i mechanicznej

ROZEZNANIE RYNKU

dotyczące wyboru Wykonawcy dostawy sprzętów specjalistycznych do rehabilitacji, defibrylatora oraz sprzętu do higieny i pielęgnacji w związku z realizacją projektu pn. “CENTRUM DZIENNEJ OPIEKI I PIELĘGNACJI CARITAS W WIŚNIÓWCE – usługi opieki medycznej dla osób niepełnosprawnych i seniorów z aglomeracji Kielce (Kielce i Wiśniówka)”

ZAŁ. NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Data publikacji: 18 listopada 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/8/2020
CPV

33182100-0 – Defibrylatory
33193100-0 – Pojazdy inwalidzkie i wózki inwalidzkie
33196200-2 – Sprzęt dla osób niepełnosprawnych
33158000-2 – Aparatura do terapii elektrycznej, elektromagnetycznej i mechanicznej

INFORMACJA O WYNIKACH

 

Data publikacji: 27 października 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: RR/19/2020
CPV

39713410-0 – Maszyny do czyszczenia podłóg
39831300-9 – Środki do czyszczenia podłóg

ROZEZNANIE RYNKU

na dostawę maszyny do czyszczenia i konserwacji podłóg oraz chemii specjalistycznej w związku z realizacją projektu pn. “CENTRUM DZIENNEJ OPIEKI PIELĘGNACJI CARITAS W WIŚNIÓWCE – usługi opieki medycznej dla osób niepełnosprawnych i seniorów z aglomeracji Kielc (Kielce i Wiśniówka)”

 

Data publikacji: 26 października 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: RR/18/2020
CPV

33741000-6 – Produkty do pielęgnacji rąk
33741300-9 – Środek odkażający do rąk
33741100-7 – Środek do mycia rąk
33770000-8 – Artykuły higieniczne z papieru
33631600-8 – Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
18143000-3 – Akcesoria ochronne

ROZEZNANIE RYNKU

na dostawę zestawów ochrony osobistej dla pielęgniarek świadczących pielęgniarską opiekę długoterminową oraz środków ochronnych i płynów do dezynfekcji w związku z realizacją projektu pn. “CENTRUM DZIENNEJ OPIEKI PIELĘGNACJI CARITAS W WIŚNIÓWCE – usługi opieki medycznej dla osób niepełnosprawnych i seniorów z aglomeracji Kielc (Kielce i Wiśniówka)”

 

Data publikacji: 29 października 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: RR/18/2020
CPV

33741000-6 – Produkty do pielęgnacji rąk
33741300-9 – Środek odkażający do rąk
33741100-7 – Środek do mycia rąk
33770000-8 – Artykuły higieniczne z papieru
33631600-8 – Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
18143000-3 – Akcesoria ochronne

INFORMACJA O WYNIKACH

 

Data publikacji: 14 października 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: K/U/8/2020
CPV

85121270-6 – Usługi psychiatryczne lub psychologiczne
85000000-9 – Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85312320-8 – Usługi w zakresie doradztwa zawodowego

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na realizację usług zdrowotnych i doradczych w ramach projektu. “NOWA JAKOŚĆ CODZIENNOŚCI, rozwój usług społecznych w regionie świętokrzyskim: wsparcie środowiskowe osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, rodzinne domy dziecka i mieszkalnictwo wspomagane”

ZAŁ. NR 1A – FORMULARZ OFERTOWY DLA PODMIOTÓW
ZAŁ. NR 1B – FORMULARZ OFERTOWY DLA OSÓB FIZYCZNYCH
ZAŁ. NR 2 – WYKAZ OSÓB
ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ZAŁ. NR 4 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM
ZAŁ. NR 5A – WZÓR UMOWY DLA OSÓB FIZYCZNYCH
ZAŁ. NR 5B – WZÓR UMOWY DLA OSÓB PRAWNYCH
ZAŁ. NR 6 – KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Data publikacji: 26 października 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: K/U/8/2020
CPV

85121270-6 – Usługi psychiatryczne lub psychologiczne
85000000-9 – Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85312320-8 – Usługi w zakresie doradztwa zawodowego

 

INFORMACJA O WYNIKACH

 

Data publikacji: 23 września 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/D/6/2020
CPV

34110000-1 – Samochody osobowe

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego w wersji dziewięcioosobowej (8 + 1)
dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Kielcach

WARUNKI PRZETARGU
ZAŁ. NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁ. NR 2 – FORMULARZ CENOWY

ZAŁ. NR 3 – WZÓR OŚWIADCZEŃ
ZAŁ. NR 4 – WZÓR UMOWY
ZAŁ. NR 5 – KLAUZULA INFORMACYJNA

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 

Data publikacji: 05 październik 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/D/6/2020
CPV

34110000-1 – Samochody osobowe

 

INFORMACJA O WYNIKACH

Data publikacji: 22 września 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/21/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę środków ochrony indywidualnej, środków higieny osobistej, odzieży ochronnej i sprzętu medycznego do Domów Pomocy Społecznej w związku z realizacją grantu na realizację wsparcia w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Bezpieczna Przyszłość” nr: WND-POWR.02.08.00-00-0099/20 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

ZAŁ. NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁ. NR 2 – FORMULARZE CENOWE
ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW
ZAŁ. NR 4 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
ZAŁ. NR 5 – OŚWIADCZENIE DOT. SPEŁNIANIA KRYTERIUM KLAUZUL SPOŁ.

ZAŁ. NR 6 – WZÓR UMOWY
ZAŁ. NR 7 – KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Data publikacji: 30 września 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/21/2020

 

ROZSTRZYGNIĘCIE OGŁOSZENIA

 

 

Data publikacji: 14 września 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/20/2020
CPV

03200000-3 – dostawa owoców i warzyw
03142500-3, 15500000-3 – dostawa nabiału i jaj kurzych
15811000-6 – dostawa pieczywa
15100000-9 – dostawa mięsa i wędlin
15896000-5, 15200000-0 – dostawa mrożonek i konserw rybnych
15400000-2, 15890000-3, 15320000-7, 15332200-6 – dostawy artykułów spożywczych, sypkich i dżemów, olejów i tłuszczów

ZAPYTANIE OFERTOWE

na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych na potrzeby realizacji projektu pn. “NOWA JAKOŚĆ CODZIENNOŚCI, rozwój usług społecznych w regionie świętokrzyskim: wsparcie środowiskowe osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, rodzinne domy pomocy i mieszkalnictwo wspomagane”

ZAŁ. NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁ. NR 2 – FORMULARZE CENOWE
ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW
ZAŁ. NR 4 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
ZAŁ. NR 5 – OŚWIADCZENIE DOT. SPEŁNIANIA KRYTERIUM KLAUZUL SPOŁ.

ZAŁ. NR 6 – WZÓR UMOWY
ZAŁ. NR 7 – KLAUZULA INFORMACYJNA

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

 

Data publikacji: 08 września 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/19/2020
CPV

09111000-0 – Węgiel i paliwa na bazie węgla

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę węgla do placówek realizujących projekt pn. “NOWA JAKOŚĆ CODZIENNOŚCI, rozwój usług społecznych w regionie świętokrzyskim: wsparcie środowiskowe osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, rodzinne domy pomocy i mieszkalnictwo wspomagane”

ZAŁ. NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁ. NR 2 – KLAUZULA INFORMACYJNA
ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW
ZAŁ. NR 4 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
ZAŁ. NR 5 – OŚWIADCZENIE DOT. SPEŁNIANIA KRYTERIUM KLAUZUL SPOŁ.

ZAŁ. NR 6 – WZÓR UMOWY

 

Data publikacji: 16 września 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/19/2020
CPV

09111000-0 – Węgiel i paliwa na bazie węgla

 

INFORMACJA O WYNIKACH

 

 

Data publikacji: 07 września 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/B/5/2020
CPV

45000000-7 – Roboty budowlane
45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45321000-3 – Izolacja cieplna
09331100-9 – Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne
45331000-6 – Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

w ramach realizacji zadania pn. “Termomodernizacja budynku Domu Opieki w Ratajach Słupskich gm. Pacanów” realizowanego w ramach przedsięwzięcia “Zmniejszenie zużycia energii w budynkach Caritas Diecezji Kieleckiej” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

WARUNKI PRZETARGU
ZAŁ. NR 1 – OFERTA CENOWA
ZAŁ. NR 2 – OGŁOSZENIE O PRZETARGU

ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU
ZAŁ. NR 4 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM
ZAŁ. NR 5 – UMOWA
ZAŁ. NR 6 – KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Data publikacji: 1 października 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/B/5/2020

 

INFORMACJA O WYNIKACH

 

 

Data publikacji: 19 sierpnia 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/D/5/2020
CPV

34110000-1 – Samochody osobowe

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego z przestrzenią ładunkową
do przewożenie żywności (izoterma) w wersji dwuosobowej lub trzyosobowej w tym kierowca,

rok produkcji 2020

WARUNKI PRZETARGU
ZAŁ. NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁ. NR 2 – FORMULARZ CENOWY

ZAŁ. NR 3 – WZÓR OŚWIADCZEŃ
ZAŁ. NR 4 – WZÓR UMOWY
ZAŁ. NR 5 – KLAUZULA INFORMACYJNA

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 2

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 3

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 4

 

Data publikacji: 2 września 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/D/5/2020
CPV

34110000-1 – Samochody osobowe

 

INFORMACJA O WYNIKACH

 

Data publikacji: 17 sierpnia 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/D/4/2020
CPV

34110000-1 – Samochody osobowe

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na dostawę 3 fabrycznie nowych samochodów osobowych w wersji dziewięcioosobowej (8+1),
przystosowanych
do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim,
rok produkcji 2020

WARUNKI PRZETARGU
ZAŁ. NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁ. NR 2 – FORMULARZ CENOWY

ZAŁ. NR 3 – WZÓR OŚWIADCZEŃ
ZAŁ. NR 4 – WZÓR UMOWY
ZAŁ. NR 5 – KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Data publikacji: 3 września 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/D/4/2020
CPV

34110000-1 – Samochody osobowe

 

INFORMACJA O WYNIKACH

 

Data publikacji: 24 sierpnia 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/D/4/2020
CPV

34110000-1 – Samochody osobowe

 

 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 28.08.2020 r. do godz. 15.00

Data publikacji: 3 sierpnia 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/D/3/2020
CPV

34110000-1 – Samochody osobowe

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na dostawę 3 fabrycznie nowych samochodów osobowych w wersji dziewięcioosobowej (8+1),
rok produkcji 2020

WARUNKI PRZETARGU
ZAŁ. NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁ. NR 2 – FORMULARZ CENOWY

ZAŁ. NR 3 – WZÓR OŚWIADCZEŃ
ZAŁ. NR 4 – WZÓR UMOWY
ZAŁ. NR 5 – KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Data publikacji: 17 sierpnia 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/D/3/2020
CPV

34110000-1 – Samochody osobowe

INFORMACJE O WYNIKACH – UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Data publikacji: 13 lipca 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/9/2020
CPV:

39830000-9 – Środki czyszczące
33741200-8 – Płyny do rąk i ciała
33741300-9 – Środek odkażający do rąk

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę środków czynności w związku z realizacją projektu pn:
“NOWA JAKOŚĆ CODZIENNOŚCI, rozwój usług społecznych w regionie świętokrzyskim: wsparcie środowiskowe osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, rodzinne domy pomocy i mieszkalnictwo wspomagane”

ZAŁ. NR 1a – FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁ. NR 1b – ZESTAWIENIE ŚRODKÓW DO ZAKUPU
ZAŁ. NR 2 – KLAUZULA INFORMACYJNA
ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW
ZAŁ. NR 4 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
ZAŁ. NR 5 – OŚWIADCZENIE DOT. SPEŁNIANIA KRYTERIUM
KLAUZUL SPOŁ.
ZAŁ. NR 6 – WZÓR UMOWY

 

Data publikacji: 30 lipca 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/9/2020
CPV:

39830000-9 – Środki czyszczące
33741200-8 – Płyny do rąk i ciała
33741300-9 – Środek odkażający do rąk

 

INFORMACJA O WYNIKACH

 

Data publikacji: 13 lipca 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/10/2020
CPV:

32320000-2 – Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
39710000-2 – Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego
30213300-8 – Komputer biurkowy

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wyboru oferty na dostawę, podłączenie i uruchomienie sprzętu RTV, AGD oraz sprzętu komputerowego
do mieszkań wspomaganych, rodzinnych domów pomocy i Centrum Usług Środowiskowych w Wiśniówce k. Kielc funkcjonujących w ramach projektu:
RPSW.09.02.01-26-0083/18-00 pn.: “Nowa Jakość Codzienności, rozwój usług społecznych w regionie świętokrzyskim: wsparcie środowiskowe osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, rodzinne domy pomocy i mieszkalnictwo wspomagane”

ZAŁ. NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁ. NR 2 – KOSZTORYS

ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW
ZAŁ. NR 4 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
ZAŁ. NR 5 – OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA KLAUZUL SPOŁECZNYCH
ZAŁ. NR 6 – WZÓR UMOWY

ZAŁ. NR 7 – KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Data publikacji:  29 lipca 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/10/2020
CPV:
32320000-2 – Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
39710000-2 – Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego
30213300-8 – Komputer biurkowy

INFORMACJA O WYNIKACH

Data publikacji: 9 lipca 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/11/2020
CPV:

33651100-9 – środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego
33631600-8 – środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
18424300-0 – rękawice jednorazowe
35113400-3 – odzież ochronna i zabezpieczająca
33763000-6 – ręczniki papierowe do rąk

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostarczenie materiałów niezbędnych do wykonania czynności pielęgnacyjnych
dla osób niesamodzielnych korzystających z usług opiekuńczych w ramach projektu pn.:
„Małopolski Tele-Anioł” współfinansowanego ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

 

Data publikacji: 6 lipca 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/8/2020
CPV:

39100000-5 – meble
39140000-5 – meble domowe
39110000-6 – siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części
39120000-9 – stoły, kredensy, biurka i biblioteczki

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wyboru oferty na dostawę i montaż mebli do mieszkań wspomaganych oraz Centrum Usług Środowiskowych w Wiśniówce k. Kielc funkcjonujących w ramach projektu RPSW.09.02.01-26-0083/18-00 pn.: “Nowa Jakość Codzienności, rozwój usług społecznych w regionie świętokrzyskim: wsparcie środowiskowe osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, rodzinne domy pomocy i mieszkalnictwo wspomagane”

 

ZAŁ. NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁ. NR 2 – KOSZTORYS

ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW
ZAŁ. NR 4 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
ZAŁ. NR 5 – OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA KLAUZUL SPOŁECZNYCH
ZAŁ. NR 6 – WZÓR UMOWY

ZAŁ. NR 7 – KLAUZULA INFORMACYJNA

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

 

Data publikacji: 28 lipca 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/8/2020
CPV:

39100000-5 – meble
39140000-5 – meble domowe
39110000-6 – siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części
39120000-9 – stoły, kredensy, biurka i biblioteczki

INFORMACJA O WYNIKACH

Data publikacji: 5 czerwca 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/B/4/2020
CPV:

45000000-7 – roboty budowlane
45400000-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45321000-3 –  izolacja cieplna
09331100-9 – kolektory słoneczne do produkcji ciepła
45310000-3 – roboty instalacyjne elektryczne
45331000-6 – instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.:
“Termomodernizacja budynku świetlicy w Cudzynowicach i świetlicy Senior Plus w Gorzkowie
wraz z montażem instalacji solarnej”

realizowanego w ramach przedsięwzięcia
“Zmniejszanie zużycia energii w budynkach Caritas Diecezji Kieleckiej” dofinansowanego ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

WARUNKI PRZETARGU
ZAŁ. NR 1 – OFERTA CENOWA
ZAŁ. NR 2a – PRZEDMIAR ROBÓT GORZKÓW

ZAŁ. NR 2b – PRZEDMIAR ROBÓT CUDZYNOWICE
ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU
ZAŁ. NR 4 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
ZAŁ. NR 5 – WZÓR UMOWY 

Data publikacji: 26 czerwca 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/B/4/2020
CPV:

45000000-7 – roboty budowlane
45400000-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45321000-3 –  izolacja cieplna
09331100-9 – kolektory słoneczne do produkcji ciepła
45310000-3 – roboty instalacyjne elektryczne
45331000-6 – instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

INFORMACJA O WYNIKACH

Data publikacji: 29 maja 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/D/2/2020
CPV:
34136000-9 – samochody półciężarowe

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na dostawę fabrycznie nowego samochodu dostawczego z przestrzenią ładunkową odrębną od kabiny kierowcy
o ładowności powyżej 1000 kg, z kabiną kierowcy 2+1, rok produkcji 2019 lub 2020

WARUNKI PRZETARGU
ZAŁ. NR 1 – FORMULARZ OFERTY
ZAŁ. NR 2 – FORMULARZ CENOWY

ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU
ZAŁ. NR 4 – WZÓR UMOWY
ZAŁ. NR 5 – KLAUZULA INFORMACYJNA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 2

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 3

Data publikacji: 10 czerwca 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/D/2/2020
CPV:
34136000-9 – samochody półciężarowe

INFORMACJA O WYNIKACH

Data publikacji: 20 maja 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/D/1/2020
CPV:
34136000-9 – samochody półciężarowe

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na dostawę fabrycznie nowego samochodu dostawczego z przestrzenią ładunkową odrębną od kabiny kierowcy
o ładowności powyżej 1000 kg, z kabiną kierowcy 2+1, rok produkcji 2020

WARUNKI PRZETARGU
ZAŁ. NR 1 – OFERTA
ZAŁ. NR 2 – FORMULARZ CENOWY

ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU
ZAŁ. NR 4 – WZÓR UMOWY
ZAŁ. NR 5 – KLAUZULA INFORMACYJNA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Data publikacji: 29 maja 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/D/1/2020
CPV:
34136000-9 – samochody półciężarowe

INFORMACJA O WYNIKACH
Data publikacji: 14 maja 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/B/3/2020
CPV:
09331200-0 – słoneczne moduły fotoelektryczne
45310000-3 – roboty instalacyjne elektryczne

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w ramach zadania pn.:
“Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach Caritas Diecezji Kieleckiej w Kielcach, Ratajach i Gorzkowie”

realizowanego w ramach przedsięwzięcia “Zmniejszanie zużycia energii w budynkach Caritas Diecezji Kieleckiej” dofinansowanego ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej.

WARUNKI PRZETARGU
ZAŁ. NR 1 – OFERTA CENOWA
ZAŁ. NR 2 – OPIS ZADANIA

ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WERUNKÓW UDZIAŁU
ZAŁ. NR 4 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
ZAŁ. NR 5 – WYKAZ WYKONANCH ROBÓT

ZAŁ. NR 6 – WZÓR UMOWY

KLAUZULA INFORMACYJNA

AUDYT – CIS KIELCE
AUDYT – RATAJE SŁUPSKIE
AUDYT – GORZKÓW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW-2

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW-3

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW-4

Data publikacji: 2 czerwca 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/B/3/2020
CPV:
09331200-0 – słoneczne moduły fotoelektryczne
45310000-3 – roboty instalacyjne elektryczne

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYNIKACH

Data publikacji: 9 kwietnia 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/B/2/2020
CPV:
45000000-7 – roboty budowlane
45400000-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45321000-3 –  izolacja cieplna

09331100-9 – kolektory słoneczne do produkcji ciepła
45310000-3 – roboty instalacyjne elektryczne
45331000-6 – instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na wykonanie następujących prac:
1. Ocieplenie sufitu poddasza nieużytkowego
2. Ocieplenie scian budynku mieszkalnego
3. Ocieplenie stropodachu styropapą z obróbkami
4. Wymiana okien
5. Montaż instalacji solarnej
w ramach realizacji zadania pn. “Termomodernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej
i noclegowni dla bezdomnych w Kielcach wraz z montażem instalacji solarnej”

WARUNKI PRZETARGU
ZAŁ. NR 1 – OFERTA CENOWA
ZAŁ. NR 2a – PRZEDMIAR ROBÓT – CIS

ZAŁ. NR 2b – PRZEDMIAR ROBÓT – TPBA
ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW

ZAŁ. NR 4 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
ZAŁ. NR 5 – WZÓR UMOWY
ZAŁ. NR 6 – KLAUZULA INFORMACYJNA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW – 2

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW – 3

Data publikacji: 28 kwietnia 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/B/2/2020
CPV:
45000000-7 – roboty budowlane
45400000-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45321000-3 –  izolacja cieplna

09331100-9 – kolektory słoneczne do produkcji ciepła
45310000-3 – roboty instalacyjne elektryczne
45331000-6 – instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

INFORMACJA O WYNIKACH

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT

 

Data publikacji: 10 marca 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/3/2020
CPV:
33150000-6 Urządzenia do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii

33158000-2 Aparatura do terapii elektrycznej, elektromagnetycznej i mechanicznej
33100000-1 Urządzenia medyczne
33192000-2 Meble medyczne

33155000-1 Przyrządy do fizykoterapii

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wyboru Wykonawcy dostawy sprzętów specjalistycznych do rehabilitacji w związku z realizacją projektu pn.: “CENTRUM DZIENNEJ OPIEKI I PIELĘGNACJI CARITAS W WIŚNIÓWCE – usługi opieki medycznej dla osób niepełnosprawnych i seniorów z aglomeracji Kielc (Kielce i Wiśniówka)”

ZAŁ. NR 1 – SKŁADAJĄCY OFERTĘ
ZAŁ. NR 2 – OPIS SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WERUNKÓW UDZIAŁU
ZAŁ. NR 4 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM
ZAŁ. NR 5 – OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA KRYTERIUM KLAUZUL SPOŁECZNYCH
ZAŁ. NR 6 – UMOWA

ZAŁ. NR 7 – KLAUZULA INFORMACYJNA

TREŚĆ OGŁOSZENIA ZOSTAŁA ZMIENIONA

Sprostowanie do zapisu pkt 6.2 podpunkt 3- Wykluczeniu z postępowania podlegają
Wykreśleniu ulega zapis “…chyba, że Zamawiający nie otrzyma żadnej innej oferty.

Po zmianie ppkt. 3 otrzymuje brzmienie:
“Wykonawcy i podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo i kapitałowo”.

Data publikacji: 6 marca 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/B/1/2020
CPV:
45000000-7 – roboty budowlane
45210000-2 – roboty budowlane w zakresie budynków
45400000-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45330000-9 – roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45300000-0 – roboty instalacyjne w budynkach
45311200-2 – roboty w zakresie instalacji elektrycznych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.:
“Modernizacja budynku magazynu żywności Caritas

na działkach nr ew. 132/1 i 134/1 obręb 0020 przy ul. Chłopskiej 20 w Kielcach”

WARUNKI PRZETARGU
ZAŁ. NR 1 – OFERTA CENOWA
ZAŁ. NR 2 – WZÓR UMOWY

ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WERUNKÓW UDZIAŁU
ZAŁ. NR 4 – PRZEDMIAR ROBÓT
ZAŁ. NR 5 – KLAUZULA INFORMACYJNA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Data publikacji: 18 marca 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/B/1/2020
CPV:
45000000-7 – roboty budowlane
45210000-2 – roboty budowlane w zakresie budynków
45400000-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45330000-9 – roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45300000-0 – roboty instalacyjne w budynkach
45311200-2 – roboty w zakresie instalacji elektrycznych

INFORMACJA O WYNIKACH
Data publikacji: 10 lutego 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/1/2020
CPV:
30199750-2 – talony

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę bonów żywnościowych i towarowych dla beneficjentów zadania
„LEPSZY START 3 – działania Caritas Diecezji Kieleckiej w zakresie pomocy postpenitencjarnej,
na rzecz osób zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz ich najbliższych na lata 2020 – 2022″.

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Data publikacji: 20 lutego 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/1/2020
CPV:
30199750-2 – talony

 

INFORMACJA O WYNIKACH

 

PRZETARGI OGŁASZANE PRZEZ CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
W LATACH 2013-2019
DOSTĘPNE SĄ DO WGLĄDU TUTAJ