Data publikacji: 23 września 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/D/6/2020
CPV

34110000-1 – Samochody osobowe

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego w wersji dziewięcioosobowej (8 + 1)
dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Kielcach

WARUNKI PRZETARGU
ZAŁ. NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁ. NR 2 – FORMULARZ CENOWY

ZAŁ. NR 3 – WZÓR OŚWIADCZEŃ
ZAŁ. NR 4 – WZÓR UMOWY
ZAŁ. NR 5 – KLAUZULA INFORMACYJNA

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 

Data publikacji: 22 września 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/21/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę środków ochrony indywidualnej, środków higieny osobistej, odzieży ochronnej i sprzętu medycznego do Domów Pomocy Społecznej w związku z realizacją grantu na realizację wsparcia w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Bezpieczna Przyszłość” nr: WND-POWR.02.08.00-00-0099/20 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

ZAŁ. NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁ. NR 2 – FORMULARZE CENOWE
ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW
ZAŁ. NR 4 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
ZAŁ. NR 5 – OŚWIADCZENIE DOT. SPEŁNIANIA KRYTERIUM KLAUZUL SPOŁ.

ZAŁ. NR 6 – WZÓR UMOWY
ZAŁ. NR 7 – KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Data publikacji: 14 września 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/20/2020
CPV

03200000-3 – dostawa owoców i warzyw
03142500-3, 15500000-3 – dostawa nabiału i jaj kurzych
15811000-6 – dostawa pieczywa
15100000-9 – dostawa mięsa i wędlin
15896000-5, 15200000-0 – dostawa mrożonek i konserw rybnych
15400000-2, 15890000-3, 15320000-7, 15332200-6 – dostawy artykułów spożywczych, sypkich i dżemów, olejów i tłuszczów

ZAPYTANIE OFERTOWE

na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych na potrzeby realizacji projektu pn. „NOWA JAKOŚĆ CODZIENNOŚCI, rozwój usług społecznych w regionie świętokrzyskim: wsparcie środowiskowe osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, rodzinne domy pomocy i mieszkalnictwo wspomagane”

ZAŁ. NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁ. NR 2 – FORMULARZE CENOWE
ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW
ZAŁ. NR 4 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
ZAŁ. NR 5 – OŚWIADCZENIE DOT. SPEŁNIANIA KRYTERIUM KLAUZUL SPOŁ.

ZAŁ. NR 6 – WZÓR UMOWY
ZAŁ. NR 7 – KLAUZULA INFORMACYJNA

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

 

Data publikacji: 08 września 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/19/2020
CPV

09111000-0 – Węgiel i paliwa na bazie węgla

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę węgla do placówek realizujących projekt pn. „NOWA JAKOŚĆ CODZIENNOŚCI, rozwój usług społecznych w regionie świętokrzyskim: wsparcie środowiskowe osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, rodzinne domy pomocy i mieszkalnictwo wspomagane”

ZAŁ. NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁ. NR 2 – KLAUZULA INFORMACYJNA
ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW
ZAŁ. NR 4 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
ZAŁ. NR 5 – OŚWIADCZENIE DOT. SPEŁNIANIA KRYTERIUM KLAUZUL SPOŁ.

ZAŁ. NR 6 – WZÓR UMOWY

 

Data publikacji: 16 września 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/19/2020
CPV

09111000-0 – Węgiel i paliwa na bazie węgla

 

INFORMACJA O WYNIKACH

 

 

Data publikacji: 07 września 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/B/5/2020
CPV

45000000-7 – Roboty budowlane
45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45321000-3 – Izolacja cieplna
09331100-9 – Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne
45331000-6 – Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

w ramach realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku Domu Opieki w Ratajach Słupskich gm. Pacanów” realizowanego w ramach przedsięwzięcia „Zmniejszenie zużycia energii w budynkach Caritas Diecezji Kieleckiej” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

WARUNKI PRZETARGU
ZAŁ. NR 1 – OFERTA CENOWA
ZAŁ. NR 2 – OGŁOSZENIE O PRZETARGU

ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU
ZAŁ. NR 4 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM
ZAŁ. NR 5 – UMOWA
ZAŁ. NR 6 – KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Data publikacji: 19 sierpnia 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/D/5/2020
CPV

34110000-1 – Samochody osobowe

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego z przestrzenią ładunkową
do przewożenie żywności (izoterma) w wersji dwuosobowej lub trzyosobowej w tym kierowca,

rok produkcji 2020

WARUNKI PRZETARGU
ZAŁ. NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁ. NR 2 – FORMULARZ CENOWY

ZAŁ. NR 3 – WZÓR OŚWIADCZEŃ
ZAŁ. NR 4 – WZÓR UMOWY
ZAŁ. NR 5 – KLAUZULA INFORMACYJNA

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 2

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 3

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 4

 

Data publikacji: 2 września 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/D/5/2020
CPV

34110000-1 – Samochody osobowe

 

INFORMACJA O WYNIKACH

 

Data publikacji: 17 sierpnia 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/D/4/2020
CPV

34110000-1 – Samochody osobowe

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na dostawę 3 fabrycznie nowych samochodów osobowych w wersji dziewięcioosobowej (8+1),
przystosowanych
do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim,
rok produkcji 2020

WARUNKI PRZETARGU
ZAŁ. NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁ. NR 2 – FORMULARZ CENOWY

ZAŁ. NR 3 – WZÓR OŚWIADCZEŃ
ZAŁ. NR 4 – WZÓR UMOWY
ZAŁ. NR 5 – KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Data publikacji: 3 września 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/D/4/2020
CPV

34110000-1 – Samochody osobowe

 

INFORMACJA O WYNIKACH

 

Data publikacji: 24 sierpnia 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/D/4/2020
CPV

34110000-1 – Samochody osobowe

 

 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 28.08.2020 r. do godz. 15.00

Data publikacji: 3 sierpnia 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/D/3/2020
CPV

34110000-1 – Samochody osobowe

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na dostawę 3 fabrycznie nowych samochodów osobowych w wersji dziewięcioosobowej (8+1),
rok produkcji 2020

WARUNKI PRZETARGU
ZAŁ. NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁ. NR 2 – FORMULARZ CENOWY

ZAŁ. NR 3 – WZÓR OŚWIADCZEŃ
ZAŁ. NR 4 – WZÓR UMOWY
ZAŁ. NR 5 – KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Data publikacji: 17 sierpnia 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/D/3/2020
CPV

34110000-1 – Samochody osobowe

INFORMACJE O WYNIKACH – UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Data publikacji: 13 lipca 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/9/2020
CPV:

39830000-9 – Środki czyszczące
33741200-8 – Płyny do rąk i ciała
33741300-9 – Środek odkażający do rąk

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę środków czynności w związku z realizacją projektu pn:
„NOWA JAKOŚĆ CODZIENNOŚCI, rozwój usług społecznych w regionie świętokrzyskim: wsparcie środowiskowe osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, rodzinne domy pomocy i mieszkalnictwo wspomagane”

ZAŁ. NR 1a – FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁ. NR 1b – ZESTAWIENIE ŚRODKÓW DO ZAKUPU
ZAŁ. NR 2 – KLAUZULA INFORMACYJNA
ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW
ZAŁ. NR 4 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
ZAŁ. NR 5 – OŚWIADCZENIE DOT. SPEŁNIANIA KRYTERIUM
KLAUZUL SPOŁ.
ZAŁ. NR 6 – WZÓR UMOWY

 

Data publikacji: 30 lipca 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/9/2020
CPV:

39830000-9 – Środki czyszczące
33741200-8 – Płyny do rąk i ciała
33741300-9 – Środek odkażający do rąk

 

INFORMACJA O WYNIKACH

 

Data publikacji: 13 lipca 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/10/2020
CPV:

32320000-2 – Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
39710000-2 – Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego
30213300-8 – Komputer biurkowy

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wyboru oferty na dostawę, podłączenie i uruchomienie sprzętu RTV, AGD oraz sprzętu komputerowego
do mieszkań wspomaganych, rodzinnych domów pomocy i Centrum Usług Środowiskowych w Wiśniówce k. Kielc funkcjonujących w ramach projektu:
RPSW.09.02.01-26-0083/18-00 pn.: „Nowa Jakość Codzienności, rozwój usług społecznych w regionie świętokrzyskim: wsparcie środowiskowe osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, rodzinne domy pomocy i mieszkalnictwo wspomagane”

ZAŁ. NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁ. NR 2 – KOSZTORYS

ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW
ZAŁ. NR 4 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
ZAŁ. NR 5 – OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA KLAUZUL SPOŁECZNYCH
ZAŁ. NR 6 – WZÓR UMOWY

ZAŁ. NR 7 – KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Data publikacji:  29 lipca 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/10/2020
CPV:
32320000-2 – Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
39710000-2 – Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego
30213300-8 – Komputer biurkowy

INFORMACJA O WYNIKACH

Data publikacji: 9 lipca 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/11/2020
CPV:

33651100-9 – środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego
33631600-8 – środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
18424300-0 – rękawice jednorazowe
35113400-3 – odzież ochronna i zabezpieczająca
33763000-6 – ręczniki papierowe do rąk

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostarczenie materiałów niezbędnych do wykonania czynności pielęgnacyjnych
dla osób niesamodzielnych korzystających z usług opiekuńczych w ramach projektu pn.:
„Małopolski Tele-Anioł” współfinansowanego ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

 

Data publikacji: 6 lipca 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/8/2020
CPV:

39100000-5 – meble
39140000-5 – meble domowe
39110000-6 – siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części
39120000-9 – stoły, kredensy, biurka i biblioteczki

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wyboru oferty na dostawę i montaż mebli do mieszkań wspomaganych oraz Centrum Usług Środowiskowych w Wiśniówce k. Kielc funkcjonujących w ramach projektu RPSW.09.02.01-26-0083/18-00 pn.: „Nowa Jakość Codzienności, rozwój usług społecznych w regionie świętokrzyskim: wsparcie środowiskowe osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, rodzinne domy pomocy i mieszkalnictwo wspomagane”

 

ZAŁ. NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁ. NR 2 – KOSZTORYS

ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW
ZAŁ. NR 4 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
ZAŁ. NR 5 – OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA KLAUZUL SPOŁECZNYCH
ZAŁ. NR 6 – WZÓR UMOWY

ZAŁ. NR 7 – KLAUZULA INFORMACYJNA

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

 

Data publikacji: 28 lipca 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/8/2020
CPV:

39100000-5 – meble
39140000-5 – meble domowe
39110000-6 – siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części
39120000-9 – stoły, kredensy, biurka i biblioteczki

INFORMACJA O WYNIKACH

Data publikacji: 5 czerwca 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/B/4/2020
CPV:

45000000-7 – roboty budowlane
45400000-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45321000-3 –  izolacja cieplna
09331100-9 – kolektory słoneczne do produkcji ciepła
45310000-3 – roboty instalacyjne elektryczne
45331000-6 – instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.:
„Termomodernizacja budynku świetlicy w Cudzynowicach i świetlicy Senior Plus w Gorzkowie
wraz z montażem instalacji solarnej”

realizowanego w ramach przedsięwzięcia
„Zmniejszanie zużycia energii w budynkach Caritas Diecezji Kieleckiej” dofinansowanego ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

WARUNKI PRZETARGU
ZAŁ. NR 1 – OFERTA CENOWA
ZAŁ. NR 2a – PRZEDMIAR ROBÓT GORZKÓW

ZAŁ. NR 2b – PRZEDMIAR ROBÓT CUDZYNOWICE
ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU
ZAŁ. NR 4 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
ZAŁ. NR 5 – WZÓR UMOWY 

Data publikacji: 26 czerwca 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/B/4/2020
CPV:

45000000-7 – roboty budowlane
45400000-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45321000-3 –  izolacja cieplna
09331100-9 – kolektory słoneczne do produkcji ciepła
45310000-3 – roboty instalacyjne elektryczne
45331000-6 – instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

INFORMACJA O WYNIKACH

Data publikacji: 29 maja 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/D/2/2020
CPV:
34136000-9 – samochody półciężarowe

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na dostawę fabrycznie nowego samochodu dostawczego z przestrzenią ładunkową odrębną od kabiny kierowcy
o ładowności powyżej 1000 kg, z kabiną kierowcy 2+1, rok produkcji 2019 lub 2020

WARUNKI PRZETARGU
ZAŁ. NR 1 – FORMULARZ OFERTY
ZAŁ. NR 2 – FORMULARZ CENOWY

ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU
ZAŁ. NR 4 – WZÓR UMOWY
ZAŁ. NR 5 – KLAUZULA INFORMACYJNA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 2

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 3

Data publikacji: 10 czerwca 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/D/2/2020
CPV:
34136000-9 – samochody półciężarowe

INFORMACJA O WYNIKACH

Data publikacji: 20 maja 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/D/1/2020
CPV:
34136000-9 – samochody półciężarowe

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na dostawę fabrycznie nowego samochodu dostawczego z przestrzenią ładunkową odrębną od kabiny kierowcy
o ładowności powyżej 1000 kg, z kabiną kierowcy 2+1, rok produkcji 2020

WARUNKI PRZETARGU
ZAŁ. NR 1 – OFERTA
ZAŁ. NR 2 – FORMULARZ CENOWY

ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU
ZAŁ. NR 4 – WZÓR UMOWY
ZAŁ. NR 5 – KLAUZULA INFORMACYJNA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Data publikacji: 29 maja 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/D/1/2020
CPV:
34136000-9 – samochody półciężarowe

INFORMACJA O WYNIKACH
Data publikacji: 14 maja 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/B/3/2020
CPV:
09331200-0 – słoneczne moduły fotoelektryczne
45310000-3 – roboty instalacyjne elektryczne

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w ramach zadania pn.:
„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach Caritas Diecezji Kieleckiej w Kielcach, Ratajach i Gorzkowie”

realizowanego w ramach przedsięwzięcia „Zmniejszanie zużycia energii w budynkach Caritas Diecezji Kieleckiej” dofinansowanego ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej.

WARUNKI PRZETARGU
ZAŁ. NR 1 – OFERTA CENOWA
ZAŁ. NR 2 – OPIS ZADANIA

ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WERUNKÓW UDZIAŁU
ZAŁ. NR 4 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
ZAŁ. NR 5 – WYKAZ WYKONANCH ROBÓT

ZAŁ. NR 6 – WZÓR UMOWY

KLAUZULA INFORMACYJNA

AUDYT – CIS KIELCE
AUDYT – RATAJE SŁUPSKIE
AUDYT – GORZKÓW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW-2

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW-3

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW-4

Data publikacji: 2 czerwca 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/B/3/2020
CPV:
09331200-0 – słoneczne moduły fotoelektryczne
45310000-3 – roboty instalacyjne elektryczne

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYNIKACH

Data publikacji: 9 kwietnia 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/B/2/2020
CPV:
45000000-7 – roboty budowlane
45400000-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45321000-3 –  izolacja cieplna

09331100-9 – kolektory słoneczne do produkcji ciepła
45310000-3 – roboty instalacyjne elektryczne
45331000-6 – instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na wykonanie następujących prac:
1. Ocieplenie sufitu poddasza nieużytkowego
2. Ocieplenie scian budynku mieszkalnego
3. Ocieplenie stropodachu styropapą z obróbkami
4. Wymiana okien
5. Montaż instalacji solarnej
w ramach realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej
i noclegowni dla bezdomnych w Kielcach wraz z montażem instalacji solarnej”

WARUNKI PRZETARGU
ZAŁ. NR 1 – OFERTA CENOWA
ZAŁ. NR 2a – PRZEDMIAR ROBÓT – CIS

ZAŁ. NR 2b – PRZEDMIAR ROBÓT – TPBA
ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW

ZAŁ. NR 4 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
ZAŁ. NR 5 – WZÓR UMOWY
ZAŁ. NR 6 – KLAUZULA INFORMACYJNA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW – 2

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW – 3

Data publikacji: 28 kwietnia 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/B/2/2020
CPV:
45000000-7 – roboty budowlane
45400000-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45321000-3 –  izolacja cieplna

09331100-9 – kolektory słoneczne do produkcji ciepła
45310000-3 – roboty instalacyjne elektryczne
45331000-6 – instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

INFORMACJA O WYNIKACH

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT

 

Data publikacji: 10 marca 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/3/2020
CPV:
33150000-6 Urządzenia do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii

33158000-2 Aparatura do terapii elektrycznej, elektromagnetycznej i mechanicznej
33100000-1 Urządzenia medyczne
33192000-2 Meble medyczne

33155000-1 Przyrządy do fizykoterapii

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wyboru Wykonawcy dostawy sprzętów specjalistycznych do rehabilitacji w związku z realizacją projektu pn.: „CENTRUM DZIENNEJ OPIEKI I PIELĘGNACJI CARITAS W WIŚNIÓWCE – usługi opieki medycznej dla osób niepełnosprawnych i seniorów z aglomeracji Kielc (Kielce i Wiśniówka)”

ZAŁ. NR 1 – SKŁADAJĄCY OFERTĘ
ZAŁ. NR 2 – OPIS SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WERUNKÓW UDZIAŁU
ZAŁ. NR 4 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM
ZAŁ. NR 5 – OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA KRYTERIUM KLAUZUL SPOŁECZNYCH
ZAŁ. NR 6 – UMOWA

ZAŁ. NR 7 – KLAUZULA INFORMACYJNA

TREŚĆ OGŁOSZENIA ZOSTAŁA ZMIENIONA

Sprostowanie do zapisu pkt 6.2 podpunkt 3- Wykluczeniu z postępowania podlegają
Wykreśleniu ulega zapis „…chyba, że Zamawiający nie otrzyma żadnej innej oferty.

Po zmianie ppkt. 3 otrzymuje brzmienie:
„Wykonawcy i podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo i kapitałowo”.

Data publikacji: 6 marca 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/B/1/2020
CPV:
45000000-7 – roboty budowlane
45210000-2 – roboty budowlane w zakresie budynków
45400000-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45330000-9 – roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45300000-0 – roboty instalacyjne w budynkach
45311200-2 – roboty w zakresie instalacji elektrycznych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.:
„Modernizacja budynku magazynu żywności Caritas

na działkach nr ew. 132/1 i 134/1 obręb 0020 przy ul. Chłopskiej 20 w Kielcach”

WARUNKI PRZETARGU
ZAŁ. NR 1 – OFERTA CENOWA
ZAŁ. NR 2 – WZÓR UMOWY

ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WERUNKÓW UDZIAŁU
ZAŁ. NR 4 – PRZEDMIAR ROBÓT
ZAŁ. NR 5 – KLAUZULA INFORMACYJNA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Data publikacji: 18 marca 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/B/1/2020
CPV:
45000000-7 – roboty budowlane
45210000-2 – roboty budowlane w zakresie budynków
45400000-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45330000-9 – roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45300000-0 – roboty instalacyjne w budynkach
45311200-2 – roboty w zakresie instalacji elektrycznych

INFORMACJA O WYNIKACH
Data publikacji: 10 lutego 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/1/2020
CPV:
30199750-2 – talony

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę bonów żywnościowych i towarowych dla beneficjentów zadania
„LEPSZY START 3 – działania Caritas Diecezji Kieleckiej w zakresie pomocy postpenitencjarnej,
na rzecz osób zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz ich najbliższych na lata 2020 – 2022″.

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Data publikacji: 20 lutego 2020 r. – Kielce

Nr postępowania: K/D/1/2020
CPV:
30199750-2 – talony

 

INFORMACJA O WYNIKACH

 

PRZETARGI OGŁASZANE PRZEZ CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
W LATACH 2013-2019
DOSTĘPNE SĄ DO WGLĄDU TUTAJ