O NAS

Działalność charytatywna jest wpisana w naturę życia i działania Kościoła od poczatku jego istnienia.

Dzięki wysiłkom wielu ludzi dzisiaj Caritas Kielecka pomaga rocznie ok. 30 tyś. osób biednych i potrzebujacych zatrudniając niemal 500 osób etatowo i kolejne 200 na umowy-zlecenia, a ok. 3 tys. wolontariuszy wzbogaca ten wysiłek pomnażając wielkość świadczonej pomocy.

Podstawowe Zadania Caritas:

  • świadczenie bieżącej pomocy potrzebującym,
  • organizowanie zbiórek i kwest na cele charytatywne,
  • aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych,\wieloraka pomoc bezdomnym i wykluczonym społecznie
  • zakładanie i prowadzenie placówek pomocy (w zakresie pomocy społecznej, służby zdrowia oraz edukacji i wychowania)
  • formacja i edukacja pracowników i wolontariuszy

Caritas Diecezji Kieleckiej jest odrębnym podmiotem prawa: jako kościelna osoba prawna posiadająca statut organizacji pożytku publicznego:

  • obszar działania: od Krakowa do Kielc
  • 62 placówki całoroczne w strukturze
  • 700 zatrudnoinych osób
  • 120-150 realizowanych projektów na rok
  • ok. 30 tys. na rok beneficjentów pomocy