Projekt realizowany przez Caritas Diecezji Kieleckiej
współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
na podstawie umowy nr. PU3/000001/13/D z dnia 10 maja 2022 r.

CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ

ZAPRASZA DO BEZPŁATNEGO UDZIAŁU W PROJEKCIE

INTEGRACJA
drogą do samodzielności”

moduł III programu

“Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

15.04.2022 – 30.06.2023 r.

OSOBY OBJĘTE WSPARCIEM:

  • 30 osób niepełnosprawnych – Obywateli Ukrainy z niepełnosprawnością
  • 10 osób towarzyszących osobom niepełnosprawnym

spełniających dwa warunki:

I)  pobyt tych osób na terenie Polski został uznany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa

II)  w przypadku osób niepełnosprawnych posiadają dokument potwierdzający pierwszy lub drugi stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania a w przypadku jego braku złożą pisemne oświadczenie o jego posiadaniu.

DZIAŁANIA REALIZOWANE W RAMACH ZADANIA:

a) dla osoby z niepełnosprawnością:

– zapewnienie miejsca pobytu dostosowanego do niepełnosprawności danej osoby
– wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia
– zapewnienie środków higieny osobistej, niezbędnych leków i środków pomocniczych
– pomoc psychologiczna indywidualna i grupowa
– zapewnienie usług tłumacza języka ukraińskiego lub rosyjskiego na język polski (tłumaczenie dokumentów urzędowych, pism itp.)
– prowadzenie działań służących integracji społecznej i aktywizacji w formie zajęć indywidualnych lub grupowych (terapia zajęciowa)

b) dla osoby towarzyszącej:

– pomoc psychologiczna indywidualna i grupowa
– zapewnienie usług tłumacza języka ukraińskiego lub rosyjskiego na język polski lub tłumacza języka migowego (tłumaczenie dokumentów urzędowych, pism itp.)

HARMONOGRAM POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ:

Wszystkie działania realizowane będą w trybie ciągłym w zależności od rzeczywistych potrzeb osoby niepełnosprawnej oraz jej opiekuna.

BIURO PROJEKTU:

AKTUALNOŚCI DOTYCZĄCE REALIZOWANEGO ZADANIA: