Zadanie publiczne pn. “Koordynacja, organizacja i udzielenie wsparcia adaptacyjnego grupie ok. 450 uchodźców z obszaru Ukrainy dotkniętego skutkami działań wojennych” realizowane przez Caritas Diecezji Kieleckiej jest w finansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ

od 04.05.2022 realizuje projekt:

KOORDYNACJA, ORGANIZACJA I UDZIELENIE
WSPARCIA ADAPTACYJNEGO
GRUPIE OK. 450 UCHODŹCÓW Z OBSZARU UKRAINY
DOTKNIĘTEGO SKUTKAMI DZIAŁAŃ WOJENNYCH”

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Udzielenie wsparcia adaptacyjnego grupie ok. 450 uchodźców z obszaru Ukrainy dotkniętych działaniami wojennymi


OKRES CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Okres realizacji 04.05.2022 – 30.06.2022r.


DZIAŁANIA  PROJEKTOWE:

  • Doradztwo prawne
  • Doradztwo psychologiczne
  • Doradztwo językowe (tłumacz)
  • Doradztwo zawodowe
  • Szkolenia certyfikowane zawodowe
  • Szkolenia językowe

Kompleksowe wsparcie grupy uchodźców z Ukrainy, które ma na celu poprawę ich sytuacji osobistej, formalno-prawnej, społecznej i zawodowej, umożliwiające jak najbardziej normalne funkcjonowanie w nowych warunkach.

Dzięki wsparciu beneficjenci poprawią swoją sytuację poprzez nabycie podstawowych umiejętności władania językiem polskim, uzyskają umiejętności umożliwiające podjęcie zatrudnienia, zdobędą umiejętności radzenia sobie ze stresem i traumami, uzyskają pomoc w załatwieniu dokumentacji prawno – formalnej regulującej ich pobyt w Polsce.

Dzięki temu kompleksowemu wsparciu mamy nadzieję, że beneficjenci uzyskają większą pewność i stabilność sytuacji materialnej aby móc się uniezależnić.


ZGŁOSZENIA:

Centrum Integracji Społecznej Caritas w Kielcach,
ul. Wesoła 54 (wejście od Jana Pawła II 5),
tel. 41/3444672

choose language