Informacje ogólne

Dom Pomocy Społecznej w Słupi jest placówką o zasięgu ponadgminnym przeznaczoną dla kobiet przewlekle psychicznie chorych. Dom prowadzony jest przez Caritas Diecezji Kieleckiej na mocy Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 czerwca 2023, Znak: PSZ.V.9423.9.2023, zezwalającej na prowadzenie od 1 lipca 2023 roku Domu Pomocy Społecznej w Słupi. Celem zadania jest stworzenie bezpiecznego i przyjaznego Domu dla kobiet przewlekle psychicznie chorych, oraz świadczenie usług na poziomie obowiązującego standardu, o którym mowa w Rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837) i w ustawie o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)

Dom posiada 90 miejsc i przeznaczony jest dla kobiet w wieku od 18 roku życia.

Z dniem 1.07.2023 r. nastąpiła zmiana organizacyjna. Nowym organem prowadzącym Placówkę jest obecnie Caritas Diecezji Kieleckiej, które przejęło Dom od Zgromadzenia Sióstr Albertynek.  Obecnie Placówka nosi nazwę:

Caritas Diecezji Kieleckiej Zespół Domów Opieki w Ratajach Słupskich Dom Pomocy Społecznej w Słupi.

Miesięczny koszt utrzymania w naszym Domu w roku 2024 wynosi 6 100 zł.

Przy wejściu do budynku znajduje się winda osobowa. Budynek posiada również podjazdy dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Korytarze i hole umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajduje się parking dla samochodów. Budynek nie posiada parkingu z wydzielonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem.

MENU