Środowiskowy Dom Samopomocy w Mniowie

26-080 Mniów, ul. Gajowa 3
tel. kom. 784 592 402

Środowiskowy Dom Samopomocy w Mniowie funkcjonuje od grudnia 2002 roku. Placówka przeznaczona jest dla osób pełnoletnich z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną. Dom obejmuje swoją działalnością mieszkańców gminy Mniów, Miedziana Góra, Smyków i przygotowany jest dla 20 osób. Celem działalności ŚDS jest wspieranie uczestników i ich rodzin oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego, a także propagowanie modelu zdrowej rodziny przez: prowadzenie terapii i aktywne zagospodarowanie czasu wolnego, rozwijanie umiejętności samodzielnego życia i radzenia sobie z różnymi problemami, stałą profilaktykę i zapobieganie nawrotom choroby psychicznej.