Stołówka charytatywna w Sędziszowie

28-340 Sędziszów,
ul. Kwiatowa 14
tel. 41 381 27 41

Stołówka Charytatywna w Sędziszowie funkcjonuje od 1999 roku, zaś od 2010 roku znajduje się przy ZOL w Sędziszowie. Realizując swoje działania wspiera osoby samotne, starsze, chore i niepełnosprawne, które nie potrafią sobie przygotować posiłku oraz osoby bezdomne. Zapewnienie gorącego posiłku pozwala tym osobom dłużej funkcjonować w swoim domu. Posiłki są przygotowywane i dowożone do domów osób potrzebujących. Placówka zajmuje się również dożywianiem dzieci pochodzących z rodzin o niskim statusie materialnym. Placówka zapewnia również wyżywienie całodzienne dla pacjentów ZOL.