Stacja Opieki w Sędziszowie

28-340 Sędziszów,
ul. Kwiatowa 14
tel. 41 381 27 41

Stacja Opieki w Sędziszowie wykonuje zabiegi pielęgniarskie z zakresu pielęgniarki POZ, w tym działania profilaktyczne oraz pielęgniarskiej opieki długoterminowej osób przewlekle chorych, wymagających specjalistycznych usług. Pielęgniarki dostarczają do domu chorego również niezbędny sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny w celu usprawnienia opieki nad pacjentem  w warunkach domowych.