Niepubliczne Przedszkole "Leśna Kraina" w Kajetanowie

AKTUALNOŚCI

Zapisy do Niepublicznego Przedszkola Caritas w Kajetanowie

Niepubliczne Przedszkole Caritas „Leśna Kraina” w Kajetanowie prowadzi zapisy na rok szkolny 2019/20 dla dzieci w wieku 2,5 – 5 lat. Oferujemy zajęcia edukacyjne  w oparciu o katolicki system wychowania. Zapewniamy profesjonalną opiekę, bardzo dobre warunki lokalowe i pełne wyżywienie. Placówka prowadzi zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej, a także warsztaty z logopedii, rytmiki i naukę języka angielskiego. Przedszkole jest przygotowane do przyjęcia dzieci z niepełnosprawnościami. Szczegółowe informacje i zapisy w budynku Przedszkola przy Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Wiśniówce-Kajetanowie: Kajetanów 126 B, 25-050 Zagnańsk lub pod tel. 41- 343-33-74. Przedszkole jest dobrze skomunikowane drogą szybkiego ruchu z północnymi dzielnicami Kielc, Dąbrową oraz miejscowościami gminy Zagnańsk.

W dniu 22 października do naszego przedszkola przyjechał teat „Art – Re” z Krakowa, prezentując spektakl pt: „Dwie Dorotki”. Przedstawienie miało charakter interaktywny i dzieci razem z aktorami mogły czynnie uczestniczyć w występie.  Dzieci nauczyły się jak ważne jest pomaganie innym.

W dniu 23 września nasze przedszkole odwiedziła Pani Jesień. Przyniosła dzieciom kosz z darami: owoce z sadu, warzywa z ogródka, kolorowe liście z lasu i korale jarzębiny. Maluchy chętnie bawiły się z gościem, uczyły nowych piosenek i wierszyków. Pani Jesień zaprosiła ich do wspólnego tańca. Spotkanie zakończyło się degustacją soczystych jesiennych owoców.

Niepubliczne Przedszkole Caritas powstało w 2011 roku otrzymując status placówki oświatowej, pozytywną opinię Komendanta Państwowej Straży Pożarnej, Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach.

Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego oraz Państwa oczekiwaniom stworzyliśmy placówkę, w której priorytetem jest dobro i wszechstronny rozwój dziecka.

Niepubliczne Przedszkole Caritas zaprasza dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat.

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE CARITAS
Kajetanów 126 B
26-050 Zagnańsk
tel. 41 343 33 74

Zapewniamy:

  • troskliwą opiekę przez 10 godzin (od 6.30 do 16.30);
  • pełne wyżywienie;
  • zajęcia dydaktyczno – wychowawcze zgodne z podstawą programową MEN;
  • zajęcia plastyczne;
  • rytmika;
  • zajęcia teatralne;
  • gry i zabawy w języku angielskim;
  • religia.