Środowiskowy Dom Samopomocy w Sędziszowie

28-340 Sędziszów,
ul. Kwiatowa 14
tel. 41 381 27 41

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sędziszowie powstał w październiku 1998 roku. I udziela pomocy dla 22 osób. Placówka jest przeznaczona dla osób dorosłych, przewlekle chorych z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnych intelektualnie. Celem ŚDS jest aktywizacja i integracja ze środowiskiem osób przebywających w placówce. Zadaniem placówki jest zapewnienie uczestnikom dziennego pobytu, specjalistycznych zajęć terapeutycznych oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb społecznych, socjalnych, zdrowotnych.

Podopieczni ŚDS z Sędziszowa uczestniczyli w Spartakiadzie w Stróżach

W dniu 07.09.2017 r. uczestnicy ŚDS Caritas w Sędziszowie wzięli  udział w spartakiadzie „ZŁOTA JESIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” w Stróżach, której celem było propagowanie formy rehabilitacji poprzez sport oraz integracje środowiska osób niepełnosprawnych ze zdrowymi. W programie odbyły się konkurencje sportowe oraz prezentacje dorobku artystycznego uczestników. Nasza placówka w nagrodę za uczestnictwo otrzymała telewizor oraz wiele upominków dla uczestników.

W koncercie finałowym spartakiady wzięli udział Szymon Wydra i Carpe Diem oraz Bayer Full.

Spartakiada współfinansowana była przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.