Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Sędziszowie

28-340 Sędziszów,
ul. Dworcowa 6
tel. 41 242 85 85,
       784 949 301

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy powstał w listopadzie 2009 roku. Jest placówką całodobową, realizującą świadczenia zdrowotne na podstawie ustawy o świadczeniach zdrowotnych oraz umowy zawartej z NFZ. Zadaniem ZOL jest okresowa opieka dla osób, które wymagają kontynuacji leczenia, przeszły hospitalizację, mają zakończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego. Chorzy mają zapewnioną opiekę lekarską, pielęgniarską, działania fizjoterapeutyczne i terapeutyczne, usprawnianie ruchowe, niezbędną konsultację specjalistyczną oraz niezbędne badania kontrolne. Jednym z zadań jest również upowszechnianie edukacji zdrowotnej wśród podopiecznych i ich rodzin. Podopieczni mają zapewnioną również pomoc w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych oraz duchowych.

Placówka dysponuje 25 miejscami.