Ognisko Wychowawcze w Jędrzejowie

28-300 Jędrzejów, ul. Jana Pawła II 3
tel. 604 934 420

Ognisko Wychowawcze działa od września  2000 roku i przeznaczone jest dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z rodzin ubogich materialnie i duchowo, które zagrożone są patologiami i borykają się z różnymi problemami. Placówka oferuje: wyrównywanie szans edukacyjnych, zajęcia kompensacyjne, wyrównawcze, terapeutyczne oraz rozwijające talenty i zainteresowania, a także półkolonie w okresie wakacyjnym. Zapewnia wyżywienie w postaci obiadów i kolacji, a w razie potrzeby i w miarę możliwości pomaga w zdobyciu artykułów szkolnych, odzieży i żywności. Wychowankowie korzystają z zajęć i innych form wsparcia nieodpłatnie.

Ognisko Wychowawcze przeznaczone jest dla 80 dzieci i młodzieży. W 2013 roku z zajęć świetlicowych Ogniska skorzystało 125 wychowanków z Miasta i Gminy Jędrzejów oraz z powiatu jędrzejowskiego, a w półkoloniach w 2014 roku wzięło udział 120 dzieci.

Placówka ściśle współpracuje z rodzicami wychowanków, szkołami, parafiami, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, celem organizowania kompleksowego wsparcia dla rodzin.