Dom Pomocy Społecznej w Rudkach

28-225 Szydłów,
Rudki 89.
tel. 15 824 18 36

Dom Pomocy Społecznej w Rudkach powstał w 2002 roku, początkowo dla 14 osób. W 2008 roku został rozbudowany i obecnie dysponuje 40 miejscami dla osób przewlekle psychicznie chorych (kobiet i mężczyzn).

Całodobową opiekę nad mieszkańcami sprawuje personel medyczny i opiekuńczy. Dom zapewnia zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych, społecznych i religijnych, umożliwia także rozwój osobowości przez świadczenie usług zgodnie z obowiązującym standardem. Mieszkańcy mogą brać udział w terapii zajęciowej, zajęciach rekreacyjnych i aktywizujących oraz projektach rehabilitacji społecznej. Zajęcia terapeutyczne są dostosowane do indywidualnych potrzeb, zainteresowań i możliwości mieszkańców.