Dom Opieki w Ratajach

28-133 Pacanów,
Rataje Słupskie 39b
tel. 41 376 54 70
NIP: 655-197-34-40

Domu Pomocy Społecznej w Ratajach Słupskich  został otwarty  w grudniu 1998 roku. Placówka zlokalizowana jest w pobliżu trasy nr 73  Kielce –Tarnów brzegu Wisły. Dom przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku, kobiet i mężczyzn. Początkowo DPS dysponował 28 miejscami dla podopiecznych, a od 2005 roku obsługuje 35 pensjonariuszy.

Placówka została utworzona po powodzi na tym terenie w 1997 roku, kiedy woda zniszczyła wiele domów osób starszych i samotnych, którym zaproponowano zamieszkanie w dps ze względu na brak możliwości samodzielnego funkcjonowania.

Dom w swojej działalności nie ogranicza się do obsługi swoich mieszkańców, ale świadczy pomoc w zakresie rehabilitacji mieszkańcom okolicznych miejscowości. Z takiej pomocy rocznie korzysta około 150 osób. Przy Domu funkcjonuje Stołówka Charytatywna, z której korzysta około 200 osób, w tym 150 dzieci z najbiedniejszych  rodzin, uczęszczających do miejscowej szkoły