Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Ratajach Słupskich

Dnia 20 lutego br. została podpisana umowa między Zarządem Województwa Świętokrzyskiego a Caritas Diecezji Kieleckiej na projekt „KAPITALNE PRZEDSZKOLAKI” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Projekt zakłada utworzenie 20 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w nowopowstałej placówce – Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym w Ratajach Słupskich w gm. Pacanów oraz zapewnienie opieki i zajęć dodatkowych dla dzieci. W ramach projektu doposażona zostanie baza dydaktyczna placówki w sprzęt komputerowy, audiowizualny oraz w meble, zabawki czy specjalistyczne pomoce dydaktyczne.

Dzieci oprócz codziennej opieki pedagogicznej realizowanej w ramach podstawy programowej będą mogły skorzystać z zajęć wspierających ich wszechstronny rozwój. Będą to zajęcia umuzykalniająco-rytmiczne, logopedyczne, pedagogiczno-psychologiczne czy stymulujące rozwój psychoruchowy.Ponadto w okresie wiosenno-letnim dzieci wraz z opiekunami będą uczestniczyć w wycieczkach edukacyjnych.

Uroczyste podsumowanie projektu „Kapitalne Przedszkolaki”

Dnia 27 lutego 2018 r. w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym w Ratajach Słupskich miała miejsce uroczystość podsumowująca projekt „Kapitalne Przedszkolaki”.

Przedsięwzięcie realizowane było przez Caritas Diecezji Kieleckiej od 1 lutego 2017 r. do 31 stycznia 2018 r. na podstawie umowy z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. W ramach projektu powstało 20 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w nowo utworzonym Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym w Ratajach Słupskich. W placówce realizowana była podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz szereg zajęć dodatkowych. Ponadto punkt przedszkolny wyposażony został w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Progi placówki zapełniły się dostojnymi gośćmi w osobach:

– Pana Adama Żebrowskiego – Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach
– Ks. Krzysztofa Banasika – Zastępca Dyrektora Caritas Diecezji Kieleckiej
– Pana Wiesława Skopa – Wójt Gminy Pacanów.

Ponadto na uroczystości nie zabrakło rodziców przedszkolaków, proboszcza parafii Rataje ks. Tomasza Grajdka, członka Zarządu Powiatu Buskiego p. Roberta Gwoździa, radnego gminnego p. Jana Matyjasa, kierownika Domu Opieki w Ratajach p. Witolda Krawczyka,. Obecne również były panie prowadzące w projekcie zajęcia psychologiczne, muzyczne, z języka angielskiego i profilaktyki zdrowotnej. Spotkanie rozpoczęło się od przywitania gości, po czym dzieci zaprezentowały przygotowany montaż słowno-muzyczny. Następnie zebrani obejrzeli prezentację podsumowującą działania projektowe.

Projekt zakończył się lecz placówka w ramach trwałości funkcjonuje i rozwija się nadal. Obecnie uczęszcza do niej 24 dzieci w wieku 3-5 lat.

Przedszkolaki z Rataj z wizytą u sióstr Albertynek w Słupi

Dnia 26 stycznia 2018 nasze przedszkolaki wybrały się z przedstawieniem z okazji Dnia Babci do Domu Pomocy Społecznej do Słupi. Placówka prowadzona jest przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek i roztacza opiekę nad samotni, niepełnosprawnymi osobami. Wizyta naszych przedszkolaków była dużym wydarzeniem w życiu podopiecznych DPS. Dzieci zaprezentowały wiersze, piosenki oraz tańce, po czym na ręce siostry Dyrektor wręczyły upominki dla mieszkanek. Występ został nagrodzony gromkimi brawami, a także słodkościami.

Dzień Babci i Dziadka w naszym Przedszkolu

Dnia 23 stycznia 2018 r. dzieci uczęszczające do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Caritas w Ratajach Słupskich wystąpiły na scenie Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie. Uroczystość miała charakter doniosły, ponieważ na widowni zasiedli dostojni goście w osobach babć i dziadziusiów przedszkolaków. Dzieci zaprezentowały montaż słowno-muzyczny, po którym nastąpił konkurs dla babć i dziadków oraz wręczenie prezentów od wnuków. Całe przedsięwzięcie podobnie jak wiele innych w tej placówce było możliwe dzięki realizowanemu obecnie projektowi unijnemu “Kapitalne Przedszkolaki” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. W ramach wsparcia placówka wyposażona została w bogatą bazy dydaktyczną, a przedszkolaki uczestniczą w szeregu zajęć dodatkowych rozwijających m.in. kompetencje społeczne, językowe i komunikacyjne.

Kapitalne Przedszkolaki z Rataj znów na scenie

Dzieci uczęszczające do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Caritas w Ratajach Słupskich dnia 6 stycznia br. wzięły udział w VII Przeglądzie Kolęd Zapomnianych zorganizowanym przez Stowarzyszenie KGW “Kępianki”. Celem przeglądu jest popularyzowanie starodawnych kolęd i pastorałek, śpiewanych przed laty w grupach kolędniczych. Przegląd w Ratajach ma formułę otwartego konkursu. Zgodnie z regulaminem, mogą wziąć w nim udział soliści, duety, grupy śpiewacze lub rodzinne, dodatkowo z podziałem na kategorie wiekowe. Przedszkolaki samodzielnie zaprezentowały pastorałki “Spójrz na Jezusa” oraz “Zostań Jezu mym braciszkiem”. Za udział w Przeglądzie otrzymały dyplom, album z kantyczkami oraz nagrodę rzeczową -zabawkę.

Punkt Przedszkolny Caritas funkcjonuje od lutego 2017 roku i został utworzony w ramach projektu “Kapitalne Przedszkolaki” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Placówka obejmuje opieką 20 dzieci w wieku 3-5 lat z terenu gminy Pacanów. W ramach wsparcia dzieci uczestniczą w zajęciach z języka angielskiego, muzycznych, logopedycznych, psychologiczno-pedagogicznych, a także prozdrowotnych. W Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego, dzięki czemu każdego dnia dzieci zdobywają nowe wiadomości i kompetencje przygotowujące do podjęcia nauki szkolnej.

Zwykły dzień w (nie)zwykłym Przedszkolu

Dzień 4 października w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym Caritas w Ratajach Słupskich upłynął bardzo intensywnie.

Rano odbyły się zajęcia z panią psycholog na temat pozytywnych zachowań w rozwiązywaniu konfliktów, następnie z panią pielęgniarką dotyczące zdrowego odżywiania. Później Przedszkolaki miały chwilę wytchnienia na aktywność własną, po czym odbyły się codzienne zajęcia dydaktyczne zgodnie z wymogami podstawy programowej wychowania przedszkolnego na temat owoców w sadzie. Na zakończenie dnia dzieciaczki miały za zadanie własnoręcznie pomalować jabłka i gruszki. A wszystko to w ramach projektu “Kapitalne Przedszkolaki”, który realizowany jest od lutego br przez Caritas Diecezji Kieleckiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kontakt:

Niepubliczny Punkt Przedszkolny
Rataje Słupskie 131, 28-133 Pacanów
tel. 694 069 560

PUNKT PRZEDSZKOLNY CZYNNY PN-PT W GODZ. 7.00 – 16.00

BIURO PROJEKTU:

Caritas Diecezji Kieleckiej
25-010 Kielce, Pl. Najświętszej Maryi Panny 1
tel. 41 344 52 82, tel/fax 41 344 46 72
czynne: pn-pt w godz. 8.00 – 16.00
 

Dokumenty do pobrania:

Projekt jest realizowany w okresie od 01.02.2017 r. do 31.01.2018 r. w ramach Poddziałania 8.3.1
„Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu (w tym dofinansowanie) to 282 700,00 zł.