Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ) w Kielcach​

Zakład Aktywności Zawodowej jest jednym z podmiotów – jednostek terenowych Caritas Diecezji Kieleckiej, działających na rzecz osób wykluczonych społecznie – osób niepełnosprawnych. Zakład Aktywności Zawodowej obecnie zatrudnia 52 osoby niepełnosprawne, zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Wśród nich są osoby niewidome lub słabo widzące, osoby chore psychicznie oraz osoby mające znaczne problemy z poruszaniem się, a więc osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Wszyscy są jednak sprawni manualnie i dzięki temu mogą aktywnie uczestniczyć w podejmowanych przez ZAZ działaniach. Zakład tworzy dobrą atmosferę pracy udzielając wsparcia w rozwoju zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Dodatkowo pracownicy mają możliwość odbywania różnych szkoleń i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, co daje szanse na łatwiejsze znalezienie pracy na otwartym rynku.

Jednym z głównych zadań ZAZ jest utrwalenie w pracownikach cech niezbędnych w każdej pracy, tj. punktualności, odpowiedzialności
i zdyscyplinowania, przy czym ważne jest, aby nie przekroczyć pewnej granicy, za którą jest tylko nastawienie na wyniki. Podstawową zasadą obowiązującą
w ZAZ jest podmiotowe traktowanie pracownika.

Od początku funkcjonowania ZAZ większość załogi (blisko 80%) stanowią osoby niepełnosprawne. Na początku było ich 40, obecnie zatrudnione są 52 osoby. Tak duża grupa niepełnosprawnych wymaga dużej wyrozumiałości, empatii oraz nierzadko stosowania niestandardowych rozwiązań. Ilość zatrudnionych osób niepełnosprawnych, różnorodność schorzeń i szeroki wachlarz wynikających z tego potencjalnych trudności sprawia, że ZAZ jest innym zakładem pracy niż większość pracodawców z otwartego rynku pracy.. Dla wielu niepełnosprawnych pracowników ZAZ jest pierwszym miejscem, w którym znaleźli zatrudnienie. Zatrudnienie w ZAZ przełamuje barierę stojącą na przeszkodzie w zdobywaniu pracy, a  także stereotypy kształtujące opinię, że niepełnosprawni są mniej wydajni, a efekty ich pracy są gorszej jakości. Każda z nowozatrudnionych osób jest akceptowana przez grupę zarówno na gruncie zawodowym, jak i prywatnym. Pracownicy spotykają się ze sobą także po pracy – kibicują wspólnie na meczach piłki ręcznej czy też organizują wspólne wycieczki. Dzięki temu w chwilach kryzysu  mogą liczyć nie tylko na wsparcie zatrudnionego w ZAZ psychologa, ale także kolegów. Zakład Aktywności Zawodowej podejmuje również inne inicjatywy na rzecz osób niepełnosprawnych – pracownicy niepełnosprawni tworzą drużynę w bocci – dyscyplinie paraolimpijskiej, integrującej a zarazem stanowiącej przyjemną formę rehabilitacji poprzez sport. Inicjatywa ta jest realizowana pod kierunkiem jednego z instruktorów, który ma wieloletnie doświadczenie w obszarze sportu  niepełnosprawnych. Trenują i odnoszą sukcesy: w turnieju 11.10.2016r. i 25.04.2017r. zajęli II miejsce, zaś 10.10.2017r. – I miejsce, 8.10.2019 r. – III miejsce, 8.10.2020 r. – I miejsce w Wojewódzkich Zawodach Boccia (grupa WTZ), organizowanych przez Zrzeszenie Sportu i Rekreacji „START” w Kielcach. Ponadto pod kierunkiem instruktorów warsztatu rękodzieła pracownicy startują ze swoimi pracami w konkursach plastycznych, gdzie także odnoszą sukcesy. W 2014 roku otrzymali wyróżnienie za pracę „Drzewo Życia” w VII edycji konkursu plastycznego Moje Marzenia, organizowanego przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego i Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zaś w 2016 roku – I miejsce w konkursie plastycznym Moje Marzenia, organizowanym przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.


Działalność wytwórczo-usługowa Zakładu Aktywności Zawodowej Caritas Diecezji Kieleckiej opiera się na wytwarzaniu różnych wyrobów oraz na usługach świadczonych przez pięć warsztatów:

 1. warsztat introligatorski wykonuje:
 • pudełka tekturowe
 • sztancowanie do formatu B1
 • falcowanie
 • cięcie gilotyną
 • kompletowanie, insertowanie, składanie ręczne
 • torby papierowe z tłoczeniem
 • kalendarze trójdzielne, biurkowe, ścienne na spirali
 1. warsztat pielęgnacji zieleni świadczy usługi:
 • sprzątania terenów zewnętrznych
 • sprzątania budynków po budowie i remontach
 • pielęgnacji terenów zielonych (usługi ogrodnicze)
 • odśnieżania i inne usługi wg zamówienia
 • prania dywanów, wykładzin, mebli tapicerowanych
 1. warsztat galanterii papierowej (rękodzieła) wykonuje:
 • kompozycje florystyczne (kwiaty żywe i sztuczne)
 • ozdabianie przedmiotów techniką decoupage
 • stroiki okolicznościowe, w tym także na indywidualne zamówienie
 • ozdoby, zabawki
 • kartki okolicznościowe zdobione elementami pasmanteryjnymi
 • wyroby z gliny
 1. warsztat pralniczy świadczy usługi:
 • prania odzieży osobistej podopiecznych placówek Caritas
 • prania dla firm
 1. warsztat drukarski wykonuje:
 • druk metodą cyfrową – plakaty, ulotki, wizytówki, formularze i inne
 • falcowanie A3 do A4 i inne formaty
 • kompletowanie formularzy

Zakład Aktywności Zawodowej posiada certyfikat potwierdzający prawo do posługiwania się promocyjnym znakiem jakości „zakup pro społeczny”.

Data publikacji: 11 grudnia 2017 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/D/2/2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na dostawę dostawę 2 drukarek (mała i duża) i sprzętu komputerowego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

WARUNKI PRZETARGU
ZAŁ. NR 1 – FORMULARZ OFERTY
ZAŁ. NR 2 – OŚWIADCZENIE

ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE
ZAŁ. NR 4 – WZÓR UMOWY

ZAŁ. NR 5 – SPECYFIKACJA KOMPUTER STACJONARNY

ZAŁ. NR 6 – SPECYFIKACJA DRUKARKA MAŁA

ZAŁ. NR 7 – SPECYFIKACJA DRUKARKA DUŻA

Data publikacji: 20 grudnia 2017 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/D/2/2017

INFORMACJA O WYNIKACH

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

dla osób niepełnosprawnych

ul. Wesoła 52 A, 25-363 Kielce
tel. 41 368 10 28
kom. 784 501 028 

NIP: 6572911349