You are currently viewing Już 1000 uczniów otrzymało wsparcie z Programu „Skrzydła”!

Już 1000 uczniów otrzymało wsparcie z Programu „Skrzydła”!

Zakończył się rok szkolny 2021/2022, a wraz z nim kolejna edycja programu stypendialnego „Skrzydła”, realizowanego przez Caritas Diecezji Kieleckiej od 2005 r. W tej edycji objęliśmy wsparciem 61 dzieci, ale licząc od początku trwania programu przekroczyliśmy liczbę 1000, dokładnie pomogliśmy 1001 dzieciom. To pokazuje, jak wielu darczyńców, szkół i świetlic nam zaufało i podjęło z nami współpracę, aby pomóc dzieciom z rodzin najuboższych.

Jesteśmy bardzo wdzięczni, zarówno tym darczyńcom, którzy systematycznie wspierają nasz program pomocowy od wielu lat, jak i nowym, którzy w tym roku dołączyli do nas i przekazali swoje datki. To nieoceniona pomoc, zwłaszcza, że kierowana jest sercem i troską o drugą osobę.

Dziękujemy również Caritas Polska, która w mijającym roku szkolnym wsparła naszych stypendystów kwotą 35 000 zł. Kwota ta powędrowała do 10 uczniów z rodzin najuboższych na zakup wszelkich niezbędnych pomocy naukowych oraz ubrań, a także do 10 najbardziej uzdolnionych uczniów na pokrycie kosztów wspierających ich naukę, pasje i dodatkowe zajęcia.  Wszystkim darczyńcom, nauczycielom składamy wielkie Bóg zapłać za współpracę i okazane dobro.

Informacje o programie „Skrzydła”:
https://kielce.caritas.pl/program-skrzydla/