You are currently viewing Rusza nowy projekt wspierający seniorów

Rusza nowy projekt wspierający seniorów

Caritas Diecezji Kieleckiej realizuje działania w ramach projektu pn. „E-SENIOR SAMODZIELNY W CYBER-ŚWIECIE. Cykl działań edukacyjnych Caritas Kieleckiej na rzecz włączenia cyfrowego seniorów 60+” w ramach Programu wieloletniego na Rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.

Projekt ma celu zwiększenie umiejętności wykorzystywania narzędzi teleinformatycznych w codziennych aktywnościach. Działania promocyjne, informatyczne i edukacyjno- integracyjne skierowane są dla osób, seniorów powyżej 60 roku życia. Działania projektowe realizowane będą do końca 2022 r.

Zaplanowane w ramach projektu działania obejmują:

 • cykl spotkań edukacyjno-integracyjnych z obsługi internetu,
 • cykl spotkań edukacyjno-integracyjnych z obsługi portalu i aplikacji e-pacjent,
 • cykl wyjazdów edukacyjno-integracyjnych.

 

Miejsca rekrutacji i realizacji projektu poprzez placówki wsparcia dziennego Caritas Diecezji Kieleckiej:

 • Dzienny Dom Senior+, Gorzków 80, 28-510 Kazimierza Wielka
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Kielcach, ul. Urzędnicza 16a, 25-729 Kielce
 • Dzienny Dom Senior+, w Miechowie, ul. Jagiellońska 15/17 , 32-200 Miechów
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Miechowie, ul. Szpitalna 1, 32-200 Miechów
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Mniowie, ul. Gajowa 3, 26-080 Mniów
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Proszowicach, ul. 3 Maja 2, 32-100 Proszowice
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Sędziszowie, ul. Kwiatowa 14, 28-340 Sędziszów
 • Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze w Stopnicy, ul. Kościuszki 12b, 28-130 Stopnica
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Świniarach, Świniary 25, 28-131 Świniary
 • Dzienne Centrum Opieki i Pielęgnacji w Wiśniówce k/Kielc, Wiśniówka 38a, 26-050 Zagnańsk.

 

Więcej informacji o projekcie oraz możliwość zgłoszenia udziału można uzyskać w/w placówkach lub w biurze Caritas (Kielce, ul. Wesoła 54, pokój 3), a także pod numerem tel. 41/3415817

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.