You are currently viewing Pierwsze spotkanie szkoleniowe w Wiśniówce już za nami

Pierwsze spotkanie szkoleniowe w Wiśniówce już za nami

Pierwsze spotkanie edukacyjno–szkoleniowe w zakresie stosowania modelu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie w ramach projektu pn: „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” odbyło się 4 listopada br. w siedzibie Mieszkań Wspomaganych w Wiśniówce koło Kielc. Uczestniczyli w nim m.in.: Renata Janik, wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego, Elżbieta Korus, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, ks. dr Stanisław Słowik, dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej oraz specjaliści z obszaru wsparcia społecznego osób chorujących psychicznie, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych zajmujących się wsparciem osób chorujących psychicznie.

W słowie wstępnym wicemarszałek Renata Janik oceniła kondycję zdrowia psychicznego mieszkańców woj. świętokrzyskiego. Podziękowała również za stworzenie i prowadzenie mieszkań wspomaganych w Wiśniówce, doceniła też ich znaczenie w pomocy osobom chorym psychicznie

W dalszej części spotkania ks. dr Stanisław Słowik omówił standard mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie – zaprezentował najważniejsze założenia dokumentu opracowanego w ramach projektu. Doświadczenia kadry mieszkań wspomaganych dotyczące pracy terapeutycznej i aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców przedstawiła Jolanta Kowalik-Pietrzyk, specjalista ds. merytorycznych w projekcie. Z kolei na temat usług społecznych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2027 opowiadała przedstawicielka Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Zaprezentowany został także film TVP Lublin o mieszkaniach wspomaganych dla osób chorujących psychicznie, prowadzonych w ramach projektu.

W ramach projektu Caritas Diecezji Kieleckiej uruchomiła w maju 2019 roku w Wiśniówce mieszkania wspomagane dla osób, które przeszły kryzys psychiczny, ale nie wymagają już całodobowej opieki lekarskiej. Zostały one utworzone dla  5 osób, które wspiera wykwalifikowana kadra, w tym opiekun mieszkania, psycholog i inni specjaliści w zależności od zgłaszanych potrzeb. Wsparcie ze strony różnych specjalistów daje tym osobom  stabilizację i pomoc w  usamodzielnianiu się. Dzięki realizacji projektu zwiększą się szanse na lepsze funkcjonowanie osób chorujących psychicznie w środowisku lokalnym, co zapobiega ponownemu umieszczeniu osoby chorującej w szpitalu psychiatrycznym.

W ramach działań projektowych zaplanowano promocję wypracowanego standardu – upowszechnianie modelu oraz dystrybucję dokumentu „Standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”. Realizacja projektu zakończy się 30 listopada 2022 br., przy czym już od 1 września finasowanie mieszkań przeszło na stronę Caritas.

Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby do udziału w kolejnych spotkaniach edukacyjno – szkoleniowych, które odbędą się 15 i 16 listopada, również w Wiśniówce.

Formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem:

https://www.swietokrzyskie.pro/category/urzad-marszalkowski/departamenty/regionalny-osrodek-polityki-spolecznej/projekty-realizowane-przez-regionalny-osrodek-polityki-spolecznej/standardy-w-zakresie-mieszkalnictwa-wspomaganego-dla-osob-chorujacych-psychicznie-po-wielokrotnych-pobytach-w-szpitalu-psychiatrycznym/

Liderem Projektu „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, który realizuje go w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wspólnie z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz ROPS Rzeszów, na obszarze województw: lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego od marca 2018 roku.