You are currently viewing Spotkanie szkoleniowe z zakresu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorych psychicznie

Spotkanie szkoleniowe z zakresu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorych psychicznie

Caritas Diecezji Kieleckiej serdecznie zaprasza na spotkanie edukacyjno-szkoleniowe „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”. Szkolenie przeprowadzone zostanie w zakresie stosowania standardu w obszarze usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin udziału w wydarzeniu do wyboru: 4 listopada 2022 r., 15 listopada 2022 r., 16 listopada 2022 roku,  godz. 10.00. Spotkania odbędą się w Mieszkaniach Wspomaganych Wiśniówka 38a, gm. Masłów, 26-050 Zagnańsk.

Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem „Formularza zgłoszeniowego” dostępnego na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w zakładce dotyczącej Projektu.

https://www.swietokrzyskie.pro/category/urzad-marszalkowski/departamenty/regionalny-osrodek-polityki-spolecznej/projekty-realizowane-przez-regionalny-osrodek-polityki-spolecznej/standardy-w-zakresie-mieszkalnictwa-wspomaganego-dla-osob-chorujacych-psychicznie-po-wielokrotnych-pobytach-w-szpitalu-psychiatrycznym/

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Czytelnie wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne należy przesłać (zeskanowane) na adres e-mail podany w „Formularzu zgłoszeniowym” lub dostarczyć do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach.