You are currently viewing „Razem możemy więcej”. Warsztaty wspierające w Oblęgorku

„Razem możemy więcej”. Warsztaty wspierające w Oblęgorku

Dnia 28 września 2021 r. w Ośrodku „Sienkiewiczówka” w Oblęgorku odbyło się spotkanie integracyjno-warsztatowe dla uczestników ośrodków wsparcia Caritas Diecezji Kieleckiej tj. Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ostrowie oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Mniowie. Podczas spotkania przeprowadzone zostały warsztaty garncarskie, w ramach których uczestnicy poznali historię garncarstwa i własnoręcznie wykonywali prace z gliny.  Odbyły się również zajęcia z hipoterapii. Pod okiem wykwalifikowanej kadry ośrodka i przy asyście opiekunów, uczestnicy mieli możliwość głaskania i czesania koni, przygotowywania zwierząt do jazdy, a wreszcie sami mogli spróbować swoich sił w siodle. Konie szybko zyskały zaufanie i przyjaźń uczestników. Kontakt z tymi pięknymi zwierzętami przyniósł ukojenie i szczerą radość i pozwolił  oderwać się od codziennych trosk. Powstała wspaniała, terapeutyczna więź, która dała poczucie obopólnej, bezwarunkowej akceptacji i sympatii. Uczestnicy odpoczęli, zrelaksowali się na łonie natury, co pozwoliło na regenerację sił fizycznych  i psychicznych. Spotkanie zakończyło się wspólnym posiłkiem, przy którym każdy mógł podzielić się swoimi odczuciami i wrażeniami.

Zadanie „Razem możemy więcej” realizowana jest dzięki grantowi ze Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego  realizowanego przez Fundację imienia Stefana Artwińskiego w Kielcach w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich