You are currently viewing Poświęcenie nowej świetlicy dla seniorów w Czyżowicach

Poświęcenie nowej świetlicy dla seniorów w Czyżowicach

Dnia 28 kwietnia 2022 r. biskup Jan Piotrowski poświęcił kolejny etap oddanych do użytku pomieszczeń w Domu Seniora w Czyżowicach (gm. Bejsce). Główną częścią uroczystości było spotkanie w świetlicy, która została wyremontowana i wyposażona w ramach społecznej akcji Polskiego Radia Kielce, prowadzonej w grudniu ub. roku. Dzięki życzliwości wielu osób indywidualnych i instytucji, a przede wszystkim dzięki słuchaczom Radia Kielce udało się zebrać na ten cel ponad 30 tys. zł. Środki te zostały przeznaczone na stworzenie przytulnego miejsca dla seniorów, gdzie mogą się spotkać, porozmawiać, poczytać książki, wypić wspólnie herbatę. Świetlica została wyposażona w stylowe meble, a także w scenę, która umożliwi podopiecznym placówki występy artystyczne. Projekt sali nieodpłatnie opracowała p. Malwina Kuzera z firmy eMKu. Prezes Radia Kielce p. Janusz Knap oraz redaktor p. Magdalena Sitek posumowali akcję, a o tym jak wiele ludzkiego dobra ona wyzwoliła mówili też bp Jan Piotrowski i wojewoda świętokrzyski p. Zbigniew Koniusz. Następnie ks. Stanisław Słowik – dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej opowiedział szerzej o funkcjonowaniu placówki w Czyżowicach. Została ona otwarta w maju 2021 r. po zaadaptowaniu budynku byłej szkoły. Obecnie na parterze mieści się dzienny Klub Seniora, pokoje terapii zajęciowej i gabinet fizjoterapii, zaś na pierwszym piętrze mieszkania wspierane przeznaczone dla osób starszych i niepełnosprawnych. Ks. dyrektor powiedział, że oprócz świetlicy oddajemy tego dnia do użytku kolejnych 7 pokoi mieszkalnych, których remont wsparł Bank Gospodarstwa Krajowego oraz windę i podjazd dla osób niepełnosprawnych dofinansowane przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego ze środków PFRON. Z funduszy własnych Caritas wyremontowano i doposażono kuchnię. Oddane do użytku pomieszczenia placówki poświęcił bp Jan Piotrowski. W Czyżowicach wsparcie otrzymują seniorzy, którzy mogą korzystać z zajęć dziennych oraz mieszkańcy placówki, schronienie znalazło tutaj także 12 uchodźców z Ukrainy. Prowadzenie Klubu Seniora i mieszkań wspieranych, a także realizowane w środowisku usługi opiekuńcze współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu “Nowy Wymiar Życia II”.