You are currently viewing Baranki Wielkanocne już czekają na darczyńców

Baranki Wielkanocne już czekają na darczyńców

Zachęcamy do włączenia się w Wielkanocne Dzieło Miłosierdzia poprzez nabywanie baranków wielkanocnych. We wszystkich parafiach diecezji kieleckiej, a także w Biurze Caritas w Kielcach dostępne są baranki z białej czekolady do koszyczka ze “święconką”.

Baranek jest symbolem Chrystusa, który złożył w ofierze za nas Swe życie. Ofiara Chrystusa jest wyrazem Jego zbawczej miłości i inspiruje nas do podjęcia konkretnych czynów miłości w naszym życiu. Czekoladowe baranki przypominają nam słowa św. Piotra “skosztowaliście, że słodki jest Pan” (1 P 2,3). Poświęcony w Wielką Sobotę baranek szczególnie przynosi radość dzieciom, które jeszcze nie mogą przyjmować Komunii św. Warto im tłumaczyć, że jest on symbolem Chrystusa – Baranka Paschalnego, którego kiedyś przyjmą do swego serca w Eucharystii.

Ofiary składane przy nabywaniu baranków posłużą na pomoc dzieciom z rodzin ubogich, w dożywianiu, organizacji zajęć świetlicowych i wypoczynku letniego.