You are currently viewing Obchodzimy 80. Tydzień Miłosierdzia

Obchodzimy 80. Tydzień Miłosierdzia

Niedzielą Miłosierdzia Bożego, która jest Świętem Patronalnym Caritas, 7 kwietnia 2024, rozpoczyna się 80. Tydzień Miłosierdzia w Kościele w Polsce. Celem zainicjowanego w 1937 r. Tygodnia Miłosierdzia jest przede wszystkim formacja, budzenie wrażliwości na potrzeby bliźnich: chorych, samotnych, bezrobotnych, bezdomnych i ubogich.

Obchody są okazją do głębszej refleksji na temat miłosierdzia czynionego na co dzień, służą także prezentacji pracy, jaką różne organizacje kościelne wykonują na polu pomocy charytatywnej i są zachętą do aktywnego włączania się w dzieła dobroczynne. Hasło tegorocznego Tygodnia Miłosierdzia „…każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, kto życie od Niego otrzymał” (1 J 5, 1) przypomina nam, że życie każdego człowieka jest darem Bożej miłości i nie można miłować Boga, nie miłując swego bliźniego. Tydzień Miłosierdzia łączy się z przypadającą w tym czasie (8 kwietnia br.) uroczystością Zwiastowania Pańskiego obchodzoną jako Dzień Świętości Życia.  Każde życie ludzkie jest bezcennym darem Boga i należy je chronić od poczęcia do naturalnej śmierci. W przeżywanie Tygodnia Miłosierdzia włączają się w sposób szczególny Parafialne Zespoły Caritas, Szkolne Koła Caritas oraz placówki prowadzone przez Caritas.

W diecezji kieleckiej w ramach obchodów Tygodnia Miłosierdzia bp Jan Piotrowski dnia 9 kwietnia o 10.30 w kościele parafialnym w Mniowie odprawi  Mszę św. w intencji chorych i spotka się z osobami niepełnosprawnymi w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mniowie, poświęci tam również nowo powstałe mieszkania wspierane. Na zakończenie obchodów w sobotę, 13 kwietnia, w Miechowie odbędzie się wydarzenie pod nazwą Dzień Dobra. Zaplanowane są wtedy występy artystyczne osób niepełnosprawnych, stoiska z rękodziełem oraz koncert uwielbienia.

Rozważania na poszczególne dni Tygodnia Miłosierdzia:  https://kielce.caritas.pl/pdf/tydzien-milosierdzia-2024.pdf