You are currently viewing Poświęcenie samochodu dla niepełnosprawnych w Stopnicy

Poświęcenie samochodu dla niepełnosprawnych w Stopnicy

Dnia 08.04.2024 r. nastąpiło oficjalne przekazanie 9 osobowego samochodu Renault Trafic, przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych – podopiecznych Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Stopnicy. Auto zostało dofinansowane z programu PFRON „Wyrównanie różnic między regionami III” w kwocie 135 000,00 zł , pozostałą kwotę 58 000,00 zł z środków własnych przekazał Caritas Diecezji Kieleckiej.

W uroczystości przekazania samochodu  wzięli udział: Dyrektorzy Caritas Diecezji Kieleckiej – ks. dr Stanisław Słowik i ks. Krzysztof Banasik, dyrektor świętokrzyskiego oddziału PFRON – Andrzej Michalski, Starosta Buski – Jerzy Kolarz, Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica– Ryszard Zych, Dyrektor PCPR w Busku – Zdroju – Aneta Chwalik, Proboszcz Parafii w Stopnicy – ks. Janusz Rydzek oraz wszyscy podopieczni i pracownicy Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Stopnicy.