You are currently viewing Zachęcamy do Jałmużny Wielkopostnej

Zachęcamy do Jałmużny Wielkopostnej

W Środę Popielcową zainaugurowana została zbiórka do papierowych skarbonek w ramach Jałmużny Wielkopostnej. To ekumeniczna akcja charytatywna, której celem jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby seniorów oraz ich wsparcie. Pragniemy zwrócić uwagę na problemy ludzi starszych, szczególnie chorych, samotnych i niepełnosprawnych i pomóc tej grupie społecznej. Skarbonka ma być znakiem, zachętą do tego, by zorientować się czy w naszym sąsiedztwie i środowisku znajduje się ktoś potrzebujący pomocy w postaci wsparcia materialnego lub naszej obecności, ofiarowania czasu.

Pomaganie innym wzmacnia nasze poczucie sensu życia, daje radość i satysfakcję, pomaga docenić dary otrzymane od Boga. Każdego roku Caritas w Polsce rozprowadza w ramach Jałmużny Wielkopostnej kilkaset tysięcy skarbonek, które można otrzymać w parafiach. Jałmużna Wielkopostna jest akcją prowadzoną w duchu solidarności międzypokoleniowej. Ten udział najmłodszych w zbiórce wiąże się dla nich z ofiarnością, poświęceniem swego czasu, przekazaniem drobnych datków za cenę rezygnacji z różnych przyjemności. Ma to swój wymiar religijny, duchowy – jałmużna jako znak miłosierdzia kształtuje postawę czynnej miłości bliźniego. Środki zebrane w ramach akcji zostaną przeznaczone na pomoc osobom starszym, chorym w parafiach.

Od 15 lat akcja ma ekumeniczny charakter. Caritas prowadzi ją wspólnie z partnerami z innych kościołów chrześcijańskich: Eleos Kościoła Prawosławnego, Diakonią Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Diakonią Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. W Kościele prawosławnym jest znana jako Ofiara Wielkopostna, a w Kościołach ewangelickich jako Skarbonka Diakonijna. Oprócz datków do skarbonek, które zostaną przeznaczone na wsparcie seniorów w diecezjach, można również przekazywać wpłaty na konto Caritas z dopiskiem „Jałmużna Wielkopostna” lub poprzez sms – środki te posłużą realizacji programów senioralnych Caritas Polska.