You are currently viewing „Wakacje z plecakiem” w Proszowicach już za nami!

„Wakacje z plecakiem” w Proszowicach już za nami!

W okresie od 19 lipca do 13 sierpnia 2021 r. odbyły się turnusy półkolonijne. „Wakacje z plecakiem” organizowane przez Zespół Placówek Caritas w Proszowicach. 91 dzieci w ramach dwóch 10- dniowych turnusów mogło odwiedzić bardzo ciekawe miejsca i spędzić czas bardzo aktywnie.

Zajęcia edukacyjne prowadzone  przez Strażaków Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, wycieczki do Centrum Bajki w Pacanowie, Kopalni Soli w Bochni i Muzeum Motyli w Krakowie, rejs statkiem po Wiśle, laserowy paintball, gokarty, ZOO w Krakowie, Centrum Aktywnego Wypoczynku Borek, Oceanika i Park Miniatur, Park Etnograficzny w Tokarni to główne atrakcje, które zostały przygotowane dla dzieci.

Trzydniowy wyjazd do ośrodka EKO-WYPOCZYNEK w Kaczynie okazał się ogromną niespodzianką i miłym zaskoczeniem dla kolonistów. Warsztaty przyrodnicze, etnograficzne, zajęcia sportowe i integracyjne zapadną na długo w pamięci dzieci.

Nad całością czuwała doświadczona i pełna pomysłów kadra pedagogiczna. Półkolonie już na stałe wpisały się w kalendarz wypoczynku letniego w naszym mieście.

I turnus został zrealizowany w ramach zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą  „Zmieniam życie – wchodzę w życie” współfinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego.

Wsparcia finansowego w realizacji II turnusu  półkolonii udzielił Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice.

Serdecznie podziękowania składamy Panu Janowi Biernackiemu i firmie B & G. Zakład cukierniczo – spożywczy  za podarowane dzieciom lody.