You are currently viewing Spotkanie Opłatkowe wolontariuszy PZC z Biskupem Janem Piotrowskim

Spotkanie Opłatkowe wolontariuszy PZC z Biskupem Janem Piotrowskim

W  Niedzielę Chrztu Pańskiego 12 stycznia 2020 r. w kościele akademickim pw. św. Jana Pawła II w Kielcach odbyło się świąteczne spotkanie wolontariuszy Parafialnych Zespołów Caritas z diecezji kieleckiej. Głównym punktem uroczystości była Eucharystia sprawowana pod przewodnictwem Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego w intencji wszystkich członków Parafialnych Zespołów Caritas i dzieł przez nich podejmowanych. Bp Ordynariusz w homilii podkreślił, że „dzieła Caritas, te małe, jak i te duże są zwierciadłem miłości do Boga, a miłość do Boga zawsze prowadzi przez człowieka, nie ma innej drogi”. Zwrócił się także do Parafialnych Zespołów Caritas mówiąc: „W Was i poprzez Was możemy dostrzec tę działającą miłość Boga w Jezusie Chrystusie”. Eucharystię koncelebrowali również: dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej, ks. Stanisław Słowik, wicedyrektor ks. Krzysztof Banasik oraz ks. Jan Tusień – proboszcz parafii św. Wojciecha w Kielcach.

Po liturgii uczestnicy spotkania przeszli do Centrum Integracji Społecznej, gdzie odbyło się wspólne kolędowanie z zespołem Kerygmat z Wyższego Seminarium Duchowego w Kielcach. Po śpiewie kolęd członkowie PZC podzielili się opłatkiem z biskupem Janem, z kapłanami i między sobą, składając sobie najserdeczniejsze życzenia. Podczas wspólnego poczęstunku, omówiono plany działań dla PZC na rok 2020.

W spotkaniu wzięło udział ok. 60 osób z kilkunastu Parafialnych Zespołów Caritas. Wolontariusze podkreślali, że Eucharystia sprawowana przez Biskupa Kieleckiego i jego życzliwe słowa będą dla nich umocnieniem w posłudze miłosierdzia w Nowym Roku.