You are currently viewing Pełne wrażeń półkolonie w Chmielniku dobiegły końca!

Pełne wrażeń półkolonie w Chmielniku dobiegły końca!

To były trzy tygodnie intensywnej zabawy. Trzy tygodnie radości, śmiechu i niespodzianek, które w dniach od 12 do 30 lipca 2021 zapewnili organizatorzy – Caritas Diecezji Kieleckiej we współpracy z Chmielnickim Centrum Kultury.

Ale zacznijmy od początku! Pierwszy dzień- zapoznawczy. Dzieci dowiedziały się od pani policjantki, jak bezpiecznie spędzić wakacje, wymyśliły nazwy swoich, podpisały kontrakt grupowy, kierownik Alicja Adach-Białowąs zapoznała ich z regulaminami i zasadami obowiązującymi podczas półkolonii. Ponadto odbyło się wiele zabaw integracyjnych.

Kolejny dzień to podróż do miasta historii i legend – Krakowa, gdzie pani przewodnik oprowadziła ich „szlakiem królewskim”. W tym dniu młodzi historycy mieli niepowtarzalną okazję uczestniczyć
w 500-nych urodzinach Dzwonu Zygmunta! Następnego dnia dzieci zamieniły się w poszukiwaczy historii w Muzeum Orła Białego w Skarżysku Kamiennej, gdzie oprócz zwiedzania muzeum przewodnicy zaprosili ich do podchodów w poszukiwaniu historycznych skarbów.

Pierwszy tydzień zakończył się zwiedzaniem obiektów historycznych i sakralnych na terenie miasta Chmielnik. Michał Brzoza zaprosił młodzież do Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego Świętokrzyski Sztetl, gdzie przedstawił krótką historię Żydów żyjących przed wojną w Chmielniku. Ważnym elementem całodniowego programu było poznanie historii dwóch kościołów: parafialnego pw. NP Najświętszej Maryi Panny oraz kościółka Świętej Trójcy. W tajniki świątyń wprowadził zaciekawione dzieci nasz wolontariusz Łukasz Rysiak – opiekun obiektów.

Drugi tydzień rozpoczął się wycieczką do Chęcin, gdzie przewodnicy opowiedzieli tajemniczą historię ruin średniowiecznego zamku. W ten upalny dzień dzieci miały możliwość ochłodzić się w basenie „Perła” w Nowinach. W następnym dniu młodzież ponownie miała zagłębić się w historie, ale tym razem w dawne życie ludzi na wsiach. W Parku Etnograficznym w Tokarni instruktorzy zaprosili ją do dawnych zabaw oraz pokazali, jak wyglądały dawne lekcje w szkołach.

Ekologia to temat, który towarzyszył półkoloniom przez cały czas. I tak dzień 22 lipca poświęcony był tematom leśnym. Chmielnickie Centrum Kultury odwiedziła pani leśnik Barbara Jarzębak, która przeprowadziła tematyczną prelekcję oraz zaprezentowała film przyrodniczy. Każdy z uczestników otrzymał upominki nawiązujące do przyrody. Na zakończenie wychowawcy zorganizowali konkurs plastyczny „Najpiękniejszy krajobraz”.

Trzeci tydzień zaczął się niezwykle ciekawą wycieczką w miejsca bogate przyrodnicze. Dzieci miały okazję zwiedzić największą w Europie Pustynię Błędowską i Różę Wiatrów w Kluczach, a następnie udały się do Bukowna, gdzie odbył się rajd pieszy leśnymi ścieżkami wzdłuż rzeki Sztoły wypływającej ze śląskich kopalnianych sztolni. Przewodniczka Aleksandra Mączka opowiedziała o historii miasta oraz o ciekawych legendach.

W półkoloniach udział wzięły głównie dzieci ze Świetlicy Caritas w Śladkowie Dużym. Organizatorzy zapewnili im dowozy na miejsce zajęć, jednak we czwartek to dzieci z Chmielnika odwiedziły Śladków, gdzie zostały ugoszczone ogniskiem i tańcami.

Ostatni dzień półkolonii, czas pożegnania- kiedyś musiał nadejść! Każdy uczestnik  otrzymał od organizatorów prezenty za aktywne uczestnictwo i nagrody za wygrane konkursy. W tym dniu dzieci zostały zaproszone również na Komendę Policji w Chmielniku, gdzie zapoznały się z trudną pracą policji. Na zakończenie wychowawcy zaprosili dzieci na pyszne lody!

Półkolonie w Chmielniku to był niezwykły czas, który na długo zostanie w pamięci ich uczestników.

Zadanie zostało dofinansowane przez Kuratorium Oświaty w Kielcach.