You are currently viewing Bp Piotrowski poświęcił nowy Zakład Aktywności Zawodowej Caritas w Szczaworyżu

Bp Piotrowski poświęcił nowy Zakład Aktywności Zawodowej Caritas w Szczaworyżu

Dnia 17 stycznia 2024 r. w Szczaworyżu (gm. Busko – Zdrój) odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie Zakładu Aktywności Zawodowej. To nowa placówka w strukturach Caritas Diecezji Kieleckiej powstała na potrzeby wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Uroczystości rozpoczęły się w kościele parafialnym w Szczaworyżu Mszą św. pod przewodnictwem Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego. Uczestnicy liturgii modlili się w intencji nowego dzieła miłosierdzia, szczególnie za pracowników nowego ZAZ i dobroczyńców.

Dalsza część uroczystości miała miejsce w budynku byłej szkoły podstawowej w Szczaworyżu, gdzie siedzibę znalazła nowa placówka. Po przywitaniu gości ks. Stanisław Słowik, dyrektor Caritas Kieleckiej przybliżył genezę powstania Zakładu Aktywności Zawodowej. Podziękował przy tym p. Renacie Janik, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego za wielką życzliwość i wsparcie niezbędne przy utworzeniu placówki oraz p. Burmistrzowi Waldemarowi Sikorze i władzom Gminy Busko – Zdrój za zaufanie i przekazanie w użyczenie budynku po byłej szkole podstawowej. O specyfice placówki, prowadzonych warsztatach, planach rozwoju opowiedziała kierownik ZAZ p. Anna Nowak. W ciepłych słowach o nowym przedsięwzięciu wypowiadali się goście: p. Renata Janik i p. Elżbieta Korus – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, p. Waldemar Sikora i p. Andrzej Michalski – dyrektor świętokrzyskiego oddziału PFRON. Podkreślano, że powstał zakład niezwykle ważny dla regionu, gdzie osoby z niepełnosprawnościami będą mogły poprzez pracę nabywać nowe kompetencje zawodowe i społeczne. Następnie ks. bp Jan Piotrowski odmówił modlitwę błogosławieństwa i poświęcił poszczególne pomieszczenia Zakładu Aktywności Zawodowej.  Uczestnicy uroczystości mogli przy tej okazji zobaczyć wyremontowane pracownie, biura, sale rehabilitacji. Wszyscy otrzymali też pamiątki w postaci świec woskowych –  pierwszych wyrobów nowego podmiotu.

Zakład, uruchomiony 22 grudnia ubiegłego roku,  zatrudnia obecnie 33 osoby, z czego 25 to pracownicy z niepełnosprawnościami, a 8 to personel obsługujący placówkę. Zakres usług i produkcji realizowany jest poprzez 4 specjalistyczne pracownie: wyrobu świec, ogrodnictwa i pielęgnacji zieleni, rękodzieła oraz przetwórstwa warzyw i owoców. W tych pracowniach osoby z niepełnosprawnościami rozwijają swoje umiejętności, nabywając cenne doświadczenie zawodowe.

Finansowanie Zakładu Aktywności Zawodowej w Szczaworyżu było możliwe dzięki środkom pochodzącym z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środkom Samorządu Województwa Świętokrzyskiego oraz wkładowi własnemu Caritas Diecezji Kieleckiej. Łączna wartość tej inwestycji sięga blisko 1 400 000 złotych, co świadczy o znaczeniu i skali tego przedsięwzięcia.

PREZENTACJA  ZAZ – SZCZAWORYŻ

Homilia Biskupa Kieleckiego z okazji poświęcenia ZAZ w Szczaworyżu

fot. Jakub Zięba