You are currently viewing Ambasador Ukrainy odwiedził placówki Caritas Kieleckiej

Ambasador Ukrainy odwiedził placówki Caritas Kieleckiej

Dnia 30 sierpnia b.r. pan Wasyl Zwarycz, ambasador Ukrainy w Polsce odwiedził kilka placówek pomagających uchodźcom z Ukrainy w Kielcach i okolicy. Na początku wizyty w Kielcach Ambasador spotkał się z grupa uchodźców w Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas w Kielcach przy ul. Wiśniowej. Po prezentacji wprowadzającej Ambasador na ręce dyrektora ks. Stanisława Słowika podziękował za całość pomocy udzielanej przez Caritas Diecezji Kieleckiej dla uchodźców z Ukrainy oraz migrantom wewnętrznym na Ukrainie. Potem zebrani Ukraińcy dzielili się swoimi przeżyciami i odczuciami jakie towarzyszą ich pobytowi w Polsce. Szczególną uwagę zwrócono na zajęcia wyrównawcze i pomoc psychologiczną dla dzieci. Później Ambasador odwiedził Dom Polsko- Ukraiński prowadzony przez Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie w Kielcach przy ul. Urzędniczej oraz Dom dla Niepełnosprawnych Caritas w Piekoszowie.

W całokształcie pomocy Caritas wybija się pomoc rzeczowa udzielana głównie w ub.r. oraz kursy języka polskiego, a także zakwaterowanie tymczasowe w ub.r. oraz stałe lokale mieszkalne przygotowane przez Caritas w br. Dla przykładu obecnie w Piekoszowie zamieszkuje 32 osoby. Łącznie Caritas Kielecka oferuje obecnie zakwaterowanie dla 95 osób. Kolejne mieszkania są jeszcze w trakcie remontów. W różnych zadaniach realizowanych przez Caritas Kielecką zatrudnionych jest 16 osób z Ukrainy. Całość pomocy udzielonej Ukraińcom w Polsce i na Ukrainie przez Caritas Diecezji Kieleckiej przekroczyła kwotę 3 mln 200 tys. zł. Przy tej okazji podejmując słowa wdzięczności wyrażone przez pana Ambasadora Caritas dziękuje wszystkim darczyńcom i wolontariuszom, którzy na różny sposób włączają się w realizowaną pomoc dla ofiar wojny na Ukrainie.