You are currently viewing Kilkaset osób na konferencji poświęconej ekonomii społecznej

Kilkaset osób na konferencji poświęconej ekonomii społecznej

W dniu 27 września 2023 r. w Centrum Konferencyjnym Targów Kielce odbyła się konferencja „Ekonomia Społeczna w regionie świętokrzyskim – perspektywy rozwoju” połączona z jarmarkiem ekonomii społecznej. Podczas konferencji odbyły się prelekcje oraz debata na temat rozwoju ekonomii społecznej w regionie świętokrzyskim z udziałem ekspertów:
– Prof. Bohdan Skrzypczak, Uniwersytet Warszawski,
– P. Elżbieta Korus, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej,
– P. Katarzyna Kubicka, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego
– P. Filip Kołodziejski, naczelnik Wydziału Rozwoju Ekonomii Społecznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej
– P. Stefan Kołucki, kierownik Biura Programów Horyzontalnych, Narodowy Instytut Wolności
– Ks. dr Stanisław Słowik, dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej,

Można było również skorzystać z punktów informacyjnych ośrodków wsparcia ekonomii społecznej – tj. Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Swoją obecnością zaszczyciło nas blisko ok. 500 uczestników. Byli to przedstawiciele ministerstwa, władz województwa, samorządów, organizacji pozarządowych w tym stowarzyszeń, fundacji, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnej, harcerzy, młodzieżowych rad, szkół oraz innych środowisk wspierających sektor ekonomii społecznej.

Konferencja organizowana była pod patronatem  Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg oraz Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego. Udział wzięła również Pani Wicemarszałek Renata Janik. Organizatorami konferencji były dwa Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej działające w naszym regionie: Świętokrzyski OWES, którego liderem jest Caritas Diecezji Kieleckiej i Kielecko – Ostrowiecki OWES , którego liderem jest Stowarzyszenie Integracja i Rozwój. Konferencja organizowana jest przy współudziale Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach.

W trakcie spotkania miało też miejsce uroczyste podpisanie umów na realizację kolejnej edycji projektów “Świętokrzyski Ośrodek wsparcia Ekonomii Społecznej” (ŚOWES) i „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” (KOOWES). Począwszy od listopada br. do końca grudnia 2028 r. będziemy kontynuować wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie świętokrzyskim: planujemy utworzyć blisko 600 nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.