You are currently viewing Poświęcenie Świetlicy Wiejskiej w Śladkowie Dużym

Poświęcenie Świetlicy Wiejskiej w Śladkowie Dużym

Dnia 9 stycznia 2020 r. biskup Jan Piotrowski dokonał poświęcenia Świetlicy Wiejskiej w Śladkowie Dużym w gminie Chmielnik. To nowa placówka wsparcia dziennego w strukturach Caritas Diecezji Kieleckiej, która została wybudowana i oddana do użytku w ubiegłym roku dzięki wsparciu finansowemu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Gminy Chmielnik. Podkreślić należy zaangażowanie lokalnej społeczności, która od kilku lat podejmowała starania o powstanie w ich miejscowości świetlicy służącej dzieciom i starszym.

Odpowiadając na pragnienia mieszkańców Caritas podjęła się budowy funkcjonalnej, nowoczesnej placówki, gdzie wsparcie otrzymają głównie dzieci w postaci zajęć edukacyjnych, kół zainteresowań, dożywiania, profilaktyki. Budynek będzie udostępniony również starszym na spotkania o charakterze kulturowym, religijnym i integracyjnym.

Podczas uroczystości biskup Jan poświęcił także krzyż przydrożny, usytuowany przed świetlicą, a odnowiony staraniem mieszkańców. Poświęcenie krzyża i świetlicy stanowiło ważne wydarzenie dla Śladkowian, o czym świadczy ich liczna obecność. Przybyli także znamienici goście: wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik, wicestarosta kielecki Mariusz Ściana, burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik Paweł Wójcik, dyrektor Caritas Kieleckiej ks. Stanisław Słowik, dziekan dekanatu chmielnickiego ks. Waldemar Krochmal i miejscowy proboszcz z Sędziejowic Zbigniew Wajda, dyrektor Nadleśnictwa Chmielnik, radni powiatu kieleckiego i gminy Chmielnik, dyrektorzy szkół, właściciele fermy w Śladkowie D., sołtysi, nauczyciele, wykonawcy inwestycji.

Wydarzenie uświetniły piękne jasełka w wykonaniu dzieci ze Śladkowa Dużego. Następnie, w części przemówień, padało wiele ciepłych słów pod adresem osób i instytucji, które przyczyniły się do powstania świetlicy. Wszyscy podkreślali dobre i sprawne współdziałanie Caritas Kieleckiej i Gminy Chmielnik oraz zaangażowanie mieszkańców. To dobrze rokuje na przyszłość tej placówki, która jest nie tylko potrzebna, ale też ma wielu przyjaciół. Tę nadzieję umacniał biskup Piotrowski przytaczając afrykańskie przysłowie, że “dom przyjaciół nigdy nie jest pusty”. Po uroczystościach mieszkańcy zaprosili wszystkich gości na ciepły poczęstunek przygotowany w nowoczesnej świetlicowej kuchni.