You are currently viewing Podziękowania od Braci Albertynów z Zaporoża

Podziękowania od Braci Albertynów z Zaporoża

 

Otrzymaliśmy podziękowania od Braci Albertynów z Zaporoża na Ukrainie, którym przekazaliśmy 3500 zł na zakup mąki.

Zaporoże to miasto położone na linii działań wojennych, doświadczone brutalnym ostrzałem i odcięte od wielu dostaw. Dlatego trudno było tam posłać pomoc humanitarną, ale dzięki przekazanej darowiźnie finansowej udało się wesprzeć mieszkańców Zaporoża. Było to możliwe dzięki Braciom Albertynom, którzy przy tamtejszym klasztorze prowadzą własną piekarnię. Dzięki przekazanym przez Caritas środkom mogli oni zakupić 3 tony mąki, z której wypiekają chleb. Potem rozdają go Zaporożanom.

Jesteśmy pełni uznania dla oddanej pracy duszpasterskiej i charytatywnej Braci Albertynów z Zaporoża i mamy nadzieję, że jeszcze uda się wesprzeć ich posługę.