You are currently viewing Pracownicy Caritas szkolili się w formie zdalnej

Pracownicy Caritas szkolili się w formie zdalnej

W dniach od 12-22 maja oraz od 18-30 czerwca 2020 r. Caritas Diecezji Kieleckiej zorganizowała dwie edycje szkolenia pn. „E-Obywatel”, które przeprowadzono zdalnie dla łącznie 34 pracowników Caritas z różnych placówek pomocowych, m.in. z Środowiskowych Domów Samopomocy w:  Kielcach, Sędziszowie, Mniowie, Świniarach i Proszowicach, Ogniska Wychowawczego w Jędrzejowie, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ostrowie, Centrum Integracji Społecznej w Kielcach, Zakładu Aktywności Zawodowej, Świętokrzyskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i Biura Zarządu Caritas Kieleckiej.

Tematyka każdej z dwóch edycji 40 godzinnego szkolenia obejmowała m.in. tożsamość cyfrową, podstawy tworzenia i obróbki grafiki komputerowej, zasady działania chmury obliczeniowej, pracy zdalnej czy cyberbezpieczeństwa. Szkolenie było prowadzone przez trenera – p. Dawida Koziorowskiego, któremu pomimo trudniejszej formy realizacji warsztatów komputerowych, udało się utrzymywać bezpośredni kontakt z uczestnikami, stworzyć również przestrzeń do zadawania pytań, wyjaśniania wszelkich wątpliwości oraz przeprowadzania ćwiczeń, które były przez niego systematycznie sprawdzane.  Każdy z uczestników na zakończenie szkolenia otrzymał zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Wszyscy uczestnicy szkolenia podkreślają, że w dobie pandemii COVID-19, zdalna  forma przeprowadzenia szkolenia okazała się  bardzo dobrym rozwiązaniem, a udział w szkoleniu przyczynił się do wzrostu poziomu wiedzy z zakresu obsługi komputera, pracy zdalnej, chmury obliczeniowej, tworzenia i obróbki grafiki, czy bezpieczeństwa w sieci. Mamy nadzieję, że  tematyka szkolenia przyczyni się do wzrostu efektywności wykonywanej pracy zawodowej.

Szkolenie zostało przeprowadzone w ramach projektu „POMÓC WIĘCEJ” – rozwój usług wsparcia środowiskowego poprzez podniesienie standardu i zakresu obsługi beneficjentów pomocy doraźnej w jednostkach organizacyjnych Caritas Diecezji Kieleckiej a sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.