You are currently viewing Rozpoczęły się szkolenia dla uchodźców z Ukrainy

Rozpoczęły się szkolenia dla uchodźców z Ukrainy

 

Українська мова
Język polski

Caritas Diecezji Kieleckiej rozpoczęła działania projektowe mające na celu wsparcie grupy uchodźców z Ukrainy w zakresie nauki języka polskiego, szkoleń zawodowych i doradztwa..

Projekt ma na celu kompleksowe działania z zakresu szkoleń i doradztwa na rzecz uchodźców z Ukrainy, by poprawić ich sytuację osobistą, formalno-prawną, społeczną i zawodową, by umożliwić im jak najbardziej samodzielne funkcjonowanie w nowych warunkach.

Dzięki wsparciu beneficjenci będą mieli możliwość nabycia podstawowych umiejętności władania językiem polskim, uzyskają umiejętności umożliwiające podjęcie zatrudnienia, zdobędą umiejętności radzenia sobie ze stresem i traumami, uzyskają pomoc w załatwieniu dokumentacji prawno – formalnej związanej z różnymi dziedzinami ich pobytu w Polsce.

Dzięki temu szerokiemu wsparciu mamy nadzieję, że beneficjenci uzyskają większą pewność i stabilność sytuacji materialnej aby móc się uniezależnić.

Pierwsza grupa już rozpoczęła naukę języka polskiego, która odbywa się w CIS ul Wesoła 54/2 w Kielcach, od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-16.00 , soboty 10.00-14.00.

Prowadzone są zapisy na kolejne grupy językowe i szkolenia, które prowadzone będą w Kielcach i innych miejscowościach regionu.

 

Proponowane wsparcie:

  • Doradztwo prawne
  • Doradztwo psychologiczne
  • Doradztwo językowe (tłumacz)
  • Doradztwo zawodowe
  • Szkolenia certyfikowane zawodowe
  • Szkolenia językowe

Zgłoszenia: Centrum Integracji Społecznej Caritas w Kielcach, ul. Wesoła 54 (wejście od Jana Pawła II 5), tel. 41/3444672.

Zadanie publiczne pn. “Koordynacja, organizacja i udzielenie wsparcia adaptacyjnego grupie ok. 450 uchodźców z obszaru Ukrainy dotkniętego skutkami działań wojennych” realizowane przez Caritas Diecezji Kieleckiej jest w finansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.