You are currently viewing Nowe wyzwania i propozycje dla wolontariuszy. Spotkanie Opiekunów SKC

Nowe wyzwania i propozycje dla wolontariuszy. Spotkanie Opiekunów SKC

W dniu 27 lutego br. w Centrum Integracji Społecznej w Kielcach odbyło się  szkolenie opiekunów Szkolnych Kół Caritas. Spotkanie rozpoczął się ks. Krzysztof Banasik- zastępca Dyrektora Caritas Kieleckiej, który przedstawił możliwości pozyskania środków finansowych na projekty wolontaryjne w ramach konkursu Caritas Polska i programu „Wolontariat Otwiera Serca”. Szerzej o tym projekcie opowiedziały koordynatorki – Monika Wilk i Dominika Borkowska, przedstawiły założenia nowego programu w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030. Przybliżono także System Obsługi Wolontariatu jako narzędzie wspierające wolontariuszy w dokumentowaniu ich godzin pracy. Pokazano także korzyści płynące z posiadania konta w systemie, kartę wolontariusza oraz benefity.

W kolejnej części p. Małgorzata Kudła – kierowniczka Środowiskowego Domu Samopomocy dla chorych na Alzheimera w Kielcach przestawiła ofertę dla wolontariuszy oraz zachęciła do odwiedzin i pomocy seniorom. W drugiej części spotkania Dominika Borkowska, koordynator wolontariatu hospicyjnego, podsumowała akcję „Serce dla hospicjum” oraz zachęciła do angażowania się w różne działania na rzecz Hospicjum im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Kielcach, m.in. poprzez kampanię Pola Nadziei oraz udział w spotkaniach integracyjnych z pacjentami pn. “Podniebne Cuda”; zachęcała też do wzięcia udziału w konkursach o tematyce hospicyjnej. Następnie przybliżone zostały propozycje działań dla SKC w II semestrze roku szkolnego 2023/24. Omówiono propozycję akcji dobroczynnej „Kawa lub herbata z seniorem”, polegającej na spotkaniu grupy wolontariuszy z osobami starszymi, rozmowie, nawiązaniu relacji międzypokoleniowych.

Na zakończenie p. Renata Kaczmarczyk – odpowiedzialna za programy pomocy żywnościowej zachęciła do udziały w zbiórce żywności TAK. Pomagam, która odbędzie się 8-9 marca br.. W spotkaniu udział wzięło ponad 30 nauczycieli – opiekunów SKC z diecezji kieleckiej.