You are currently viewing Wojna to nienormalność. Drugi rok pomocy Caritas Kieleckiej dla Ukrainy.

Wojna to nienormalność. Drugi rok pomocy Caritas Kieleckiej dla Ukrainy.

Dn. 24 lutego 2024 przypada II rocznica wybuchu wojny na Ukrainie, a zarazem jest to drugi rok pomocy udzielanej przez Caritas Diecezji Kieleckiej uchodźcom wojennym przybywającym do Polski oraz pomocy humanitarnej udzielanej ludności pozostającej na Ukrainie. W związku z tą rocznicą dn. 23.02.2024 odbyło się spotkanie integracyjne w Środowiskowym Domu Samopomocy Caritas w Kielcach przy ul. Urzędniczej 16 A. Do wspólnego stołu zasiedli seniorzy polscy – podopieczni ŚDS w Kielcach oraz seniorzy z Ukrainy – podopieczni Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom w Kielcach przy ul. Wiśniowej 6. Spotkanie przebiegało w życzliwej atmosferze, były śpiewy ludowych pieśni polskich i ukraińskich, degustacja tradycyjnych potraw obu krajów, a przede wszystkim okazja do wzajemnego poznania i serdecznej rozmowy.                                                                                                                                                         

W niedzielę 25 lutego w kościele Św. Józefa Robotnika w Kielcach odprawiona została Msza Św. przez ks. dyrektora Stanisława Słowika w intencji o pokój na Ukrainie i na świecie. Po nabożeństwie przed kościołem przygotowany został przez uchodźców symboliczny poczęstunek, jako forma dziękczynienia za 2 lata pomocy jakiej uchodźcy wojenni mogą doświadczać w naszej diecezji dzięki wrażliwości i ofiarności ludzi dobrej woli. Można było skosztować tradycyjnych ukraińskich potraw oraz porozmawiać, posłuchać świadectw naszych podopiecznych o dramacie wojny, ale też o ogromie dobra, którego doświadczyli w Polsce.

Caritas Diecezji Kieleckiej od samego początku agresji Rosji na Ukrainę niesie pomoc w różnych obszarach. W pierwszym okresie skupialiśmy się na wsparciu doraźnym – pomoc  w znalezieniu zakwaterowania, pomoc rzeczowa tj. żywność, odzież, środki higieny osobistej oraz pomoc humanitarna – transporty na Ukrainę. Nasze działania obejmowały też wsparcie psychologiczne, naukę języka polskiego, kursy zawodowe, pomoc niepełnosprawnym.

W drugim roku pomocy większy akcent położony został na działania integracyjne i adaptacyjne. Pomoc ta prowadzona była przez sieć naszych placówek, a zwłaszcza przez Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom w Kielcach, ul. Wiśniowa 6, które koordynuje pomoc świadczoną uchodźcom w naszej diecezji.  Do dyspozycji beneficjentów zostali zatrudnieni specjaliści: psycholodzy, doradcy integracyjni i zawodowi, opiekun dla dzieci, lektor jęz. polskiego i angielskiego oraz logopeda. Ważnym zadaniem placówki jest też integracja obywateli Ukrainy z naszym społeczeństwem. Służą temu wspólne warsztaty, pikniki, wyjazdy, wydarzenia kulturalne. Staramy się naszą pomoc świadczyć w sposób adekwatny do potrzeb, na zasadach zbliżonych do świadczeń niesionych naszym Rodakom. Nie zaprzestaliśmy udzielania pomocy humanitarnej na Ukrainę poprzez programy „Paczka dla Ukrainy” i „Rodzina Rodzinie”.

Nasze Centrum tylko w 2023 r. w ramach działań pomocowych obsłużyło 1134 osoby.  W dalszym ciągu nasze placówki udzielają schronienia (zakwaterowanie i wyżywienie) w następujących lokalizacjach: Piekoszów, Czyżowice, Kaczyn, Miechów, Proszowice, Włoszczowa, Kielce – łącznie ok. 70 osób.

Środki na wsparcie niesione przez Caritas Diecezji Kieleckiej pochodzą głównie z ofiar darczyńców oraz dzięki dotacjom Caritas Polska, Caritas Norwegia, Caritas Austria oraz PFRON (pomoc niepełnosprawnym).

Caritas Diecezji Kieleckiej składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wspierają nasze działania na rzecz dotkniętej straszliwą wojną Ukrainy. Jesteśmy wdzięczni za każde wsparcie rzeczowe i finansowe. Dziękujemy za ofiary przekazane w parafiach podczas ostatniej Środy Popielcowej. Chcemy podkreślić, że nasi beneficjenci, uchodźcy z Ukrainy, nieustannie powtarzają jak wiele dobra doświadczają od polskiego społeczeństwa i że bez tego wsparcia nie potrafiliby się odnaleźć w trudnej dla nich codzienności. Bowiem bardzo często po prostu nie mają gdzie wrócić, ich ziemie i domy zostały zniszczone i zajęte przez okupanta.

W ich imieniu składamy wszystkim ludziom dobrej woli serdeczne „Bóg zapłać”.