You are currently viewing Szkolenie opiekunów Szkolnych Kół Caritas

Szkolenie opiekunów Szkolnych Kół Caritas

W dniu 16 lutego br. w Centrum Integracji Społecznej w Kielcach odbyło się spotkanie szkoleniowe dla opiekunów Szkolnych Kół Caritas. Do udziału w tym wydarzeniu zostali zaproszeni goście z Caritas Polska: s. Beata Zawiślak – specjalista ds. SKC, oraz Iwona Łobasiuk – koordynator Dnia Dobra.

W pierwszej części spotkania przybliżone zostały propozycje działań dla SKC w drugim semestrze szkolnym. Pani Renata Kaczmarczyk zapowiedziała zbiórki żywności Tak. Pomagam!, które odbędą się w marcu, natomiast pani Mirka Sakajewa opowiedziała o Paczce dla Ukrainy oraz o innych działaniach prowadzonych na rzecz uchodźców. Kilka informacji
o Korpusie Solidarności i o planowanych działaniach z nim związanych przedstawił ks. Krzysztof  Banasik.

W drugiej część spotkania s. Beata z Caritas Polska  opowiedziała o nowym Poradniku dla Opiekunów Szkolnych Kół Caritas, który jest dostępny w postaci książki i w wersji online. Następnie odbyły się warsztaty integracyjne, uczestnicy mieli możliwość lepiej się poznać i dowiedzieć się co ich łączy w pracy wolontaryjnej. Następnie pani Iwona Łobasiuk  przedstawiła ideę Dnia Dobra oraz propozycję działań, spotkań, eventów, które mogą podjąć Koła podczas w tym dniu, który zaplanowany została 22 kwietnia br.,  na zakończenie Tygodnia Miłosierdzia..

Tego dnia przypadał tłusty czwartek, więc aby tradycji stało się zadość uczestnicy otrzymali pyszne pączki do skonsumowania.

W spotkaniu udział wzięło 35 nauczycieli – opiekunów SKC z diecezji kieleckiej.