You are currently viewing Fundacja PGE wspomogła Schronisko dla kobiet w Kielcach

Fundacja PGE wspomogła Schronisko dla kobiet w Kielcach

Wiosną 2022 roku przeprowadzono prace remontowe w Schronisku dla kobiet Caritas przy Centrum Interwencji Kryzysowej w Kielcach na ul. Urzędniczej. Prace remontowe sfinansowała Fundacja PGE z Warszawy. W ramach działań udało się wymienić drzwi wejściowe do budynku, częściowo wymienić grzejniki oraz zamontować zawory z regulacją termostatyczną do grzejników. Docieplono również sufit w świetlicy placówki. Pozostała kwota dotacji została przeznaczona na opłacenie rachunków MPEC za ciepło. Wykonane prace remontowe wpłynęły na polepszenie warunków mieszkaniowych dla mieszkanek Schroniska oraz na obniżenie rachunków za ciepło poprzez zmniejszenie strat ciepła i jego efektywne używanie.

Mieszkanki oraz pracownicy Schroniska wyrażają podziękowanie za okazaną pomoc.