You are currently viewing Dwunasta edycja Pól Nadziei uroczyście podsumowana!

Dwunasta edycja Pól Nadziei uroczyście podsumowana!

Inauguracja i zasadzenie rabat żonkilowych, świąteczna „Kartka dla Hospicjum”, konkursy, „Serce dla Hospicjum”, festyn z udziałem Pacjentów i żonkilowe kwesty… to elementy trwającej od 1 października 2021 r. kampanii „Pola Nadziei”,  którą podsumowaliśmy 13 czerwca b.r. na uroczystej gali w Domu Środowisk Twórczych w Kielcach. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji patronujących kampanii i wspierających ją na różnych etapach, dyrektorzy i nauczyciele z zaprzyjaźnionych placówek edukacyjnych, opiekunowie Szkolnych Kół Caritas, uczniowie i wolontariusze, a także pracownicy Hospicjum im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Kielcach, dla którego wszystkie akcje „Pól Nadziei” są podejmowane.

Podsumowanie kampanii rozpoczął swoim wystąpieniem Dyrektor Caritas, ks. Stanisław Słowik, przypominając, że podstawowym założeniem idei hospicyjnej Caritas jest wielki, wypływający z wiary chrześcijańskiej, szacunek dla ludzkiego życia nawet w jego schyłkowej, często pełnej cierpienia, fazie. Uzupełnieniem jego wypowiedzi była relacja Koordynator Wolontariatu Hospicyjnego Dominiki Borkowskiej z tegorocznej kampanii, przedstawiająca jak w praktyce wolontariusze, współpracownicy i przyjaciele Hospicjum realizowali misję miłosierdzia wobec cierpiących i chorych w kontekście tegorocznej kampanii. Obok niemierzalnych wartości miłości i dobra, życzliwość darczyńców i zaangażowanie wolontariuszy przełożyły się na wymierną kwotę 134 941 zł, która została wykorzystana na sprzęt medyczny, wyposażenie Hospicjum i jego bieżące utrzymanie.

Długo oczekiwanym punktem programu było wręczenie nagród w konkursach dla dzieci i młodzieży. Łącznie przyznano 13 nagród i wyróżnień uczniom z 7 szkół województwa. W tegorocznej kampanii rozpisano trzy konkursy: plastyczny pt. „Niezwykli mieszkańcy Hospicjowa”, literacki „Przepis na dobre życie” i szczególnie wymagający multimedialny „Ekipa spełnionych marzeń”. Dzięki hojnym sponsorom autorzy zostali obdarowani pięknymi nagrodami, w tym sprzętem sportowym, elektronicznym i atrakcyjnymi grami planszowymi.

Tradycją gali „Pól nadziei” jest przyznawanie szczególnych wyróżnień osobom, które od lat z oddaniem i wyjątkowo aktywnie działają na rzecz kieleckiego Hospicjum Caritas. W tym roku nagrody Anioł Nadziei z Żonkilem trafiły do ks. Konrada Walerczaka, niezwykle aktywnego opiekuna wolontariatu ze SP nr 1 w Kielcach, wolontariuszki hospicyjnej Doroty Kity oraz Dariusza Kurpińskiego, społecznika i katechety angażującego młodzież w działania na rzecz Hospicjum.

Ostatnim etapem gali było wręczenie podziękowań placówkom edukacyjnym, które uczestniczyły w tegorocznej kampanii. Dyplomy 23 szkołom wręczył senator RP, Krzysztof Słoń, który także zapowiedział nagrodę-niespodziankę dla grupy wolontariuszy, która najaktywniej wspierała akcje „Pól Nadziei”. W ramach specjalnego wyróżnienia pojadą na Warszawy, aby od wewnątrz zobaczyć Parlament RP, miejsce stanowienia prawa.

Piękny charakter naszej gali nadały też występy artystyczne tercetu Madame, zespołu MY5 z Młodzieżowego Domu Kultury w Kielcach oraz Amelii Tomasik ze Szkoły Podstawowej w Brynicy, których nastrojowe piosenki zachwyciły publiczność. W ten sposób zakończyła się kampania „Pola Nadziei” 2021/22. Ale odpoczywamy tylko chwilę, żeby we wrześniu planować nowe działania w ramach kolejnej kampanii dobra, „Pola Nadziei” 2022/23.

Serdecznie dziękujemy patronom i partnerom medialnym akcji:

Biskupowi Kieleckiemu Janowi Piotrowskiemu, Wojewodzie Świętokrzyskiemu, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Świętokrzyskiego, Prezydentowi Miasta Kielce, Świętokrzyskiemu Kuratorium Oświaty, Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Senatorowi  Krzysztofowi Słoniowi, Radiu Kielce, Radiu eM Kielce, Telewizji Polskiej Oddział Kielce, Redakcji Echo Dnia, Tygodnikowi Katolickiemu Niedziela oraz

Dziękujemy fundatorom nagród w konkursach: Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu, Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział w Kielcach, Kuratorium Oświaty w Kielcach, Urzędowi Miasta Kielce, Pani Poseł Agacie Wojtyszek,  Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Kielcach i Sklepowi Auchan Kielce.

Akcja realizowana w ramach projektu “Pomóż pomagać – fundraising hospicyjny” z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030”