You are currently viewing 1,5 % podatku na dzieła Caritas. Pomagaj z nami!

1,5 % podatku na dzieła Caritas. Pomagaj z nami!

Zachęcamy do przekazania 1,5 % w rozliczeniu rocznym za 2022 r. na dzieła miłosierdzia realizowane przez Caritas Diecezji Kieleckiej. Podejmując wyzwania jakie niesie bieżący, trudny czas staramy się nieustannie służyć bliźniemu w potrzebie. W tym celu prowadzimy 75 placówek dla osób starszych, chorych, niepełnosprawnych, kobiet dotkniętych przemocą domową oraz dla osób bezdomnych.

W naszych strukturach funkcjonują hospicja, domy opieki, świetlice środowiskowe, schroniska i stołówki charytatywne. Wsparcie otrzymują osoby dotknięte klęskami żywiołowymi lub innymi sytuacjami losowymi. Prowadzimy aktywizację zawodową i społeczną bezrobotnych oraz niepełnosprawnych. Dla dzieci z rodzin ubogich organizujemy kolonie charytatywne, dożywianie i programy stypendialne. W ostatnim roku podjęliśmy wiele działań wspierających dotkniętą wojną Ukrainę oraz uchodźców przebywających w naszym regionie.

Ze wsparcia Caritas korzysta rocznie ok. 35 tys. osób. Jest to możliwe także dzięki naszym darczyńcom. By wesprzeć działania Caritas Diecezji Kieleckiej wystarczy w deklaracji podatkowej wpisać KRS 0000198087.
Przekazując 1,5 procenta podatku możemy dołożyć cegiełkę do dzieła miłości Caritas.

Można skorzystać z gotowego narzędzia do rozliczenia PIT za 2022:


oraz uzyskać pomoc w Biurze Caritas Diecezji Kieleckiej, pl. Najświętszej Maryi Panny 1 w Kielcach.