You are currently viewing Ogłaszamy Konkurs na Mini Granty. Zachęcamy do aplikowania grupy wolontaryjne

Ogłaszamy Konkurs na Mini Granty. Zachęcamy do aplikowania grupy wolontaryjne

Z dniem 15.04.204 ogłaszamy kolejną edycję „Konkursu na Mini Granty” w ramach projektu ”Wolontariat otwiera serca” realizowanego z programu Narodowego Instytutu Wolności “Wsparcie Organizacji Wolontariatu”.

Dotacje w kwocie 1000 zł mogą uzyskać zespoły wolontariuszy złożone z co najmniej 2 osób, w tym lidera projektu odpowiedzialnego za jego realizację. Lider występujący z wnioskiem o mini grant zobowiązany jest posiadać aktywny profil wolontariusza w Systemie Obsługi Wolontariatu (SOW) na etapie składania wniosku oraz w momencie rozpoczęcia jego realizacji.

Nabór prowadzony jest do 30 kwietnia 2024 r. Działania można realizować do 30 listopada 2024 r.

Jak wziąć udział w konkursie?

  1. Zapoznaj się z regulaminem konkursu (załącznik).
  2. Zachęć przyjaciół, znajomych do współpracy i opracujcie ciekawy projekt.
  3. Pobierz wniosek (załącznik), wypełnij i dostarcz osobiście do Diecezjalnego Centrum Wolontariatu Caritas w Kielcach, ul. Mała 17/3 lub prześlij skan do 30 kwietnia e-mailem na adres: .
  4. Czekaj z nadzieją na rozstrzygnięcie, jeśli otrzymałeś dofinansowanie – podpisz umowę i działaj! Jeśli się nie udało – nie rezygnuj z planów, niebawem będą następne konkursy.

 

REGULAMIN KONKURSU MINI-GRANTY 2024

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY MINI GRANTU 2024