You are currently viewing Pomoc humanitarna Caritas przekazana do Lwowa

Pomoc humanitarna Caritas przekazana do Lwowa

W dniach 25- 26 marca br. na zaproszenie abp. Mieczysława Mokrzyckiego do Lwowa udała się delegacja z Diecezji Kieleckiej. Biskup kielecki Jan Piotrowski, który przewodził grupie, odprawił w Katedrze Lwowskiej Mszę Krzyżma, podczas której poświęcone zostały oleje święte i odnowiono przyrzeczenia kapłańskie. Korzystając z możliwości Caritas Diecezji Kieleckiej przygotowała dary żywnościowe, które zostały zawiezione i przekazane dla osób potrzebujących. Wsparcia udzielił też Kielecki Bank Żywności. Dary w ilości ok. 0,5 tony trafią m.in. do migrantów przybyłych w rejon lwowski z terenów objętych wojną. Abp Mieczysław Mokrzycki podziękował bp. Janowi Piotrowskiemu za wszelkie wsparcie, jakiego w tym trudnym czasie trwającej wojny, udziela Diecezja Kielecka. Wiele transportów pomocy humanitarnej dotarło do Archidiecezji Lwowskiej właśnie z naszej diecezji. Caritas organizowała transporty m.in. do Parafii w Jaworowie w Diecezji Lwowskiej, ale także w inne rejony Ukrainy. Metropolita lwowski wyraził wdzięczność Caritas Diecezji Kieleckiej i Bankowi Żywności w Kielcach za okazaną pomoc.

Relacja na stronie Diecezji Kieleckiej:

https://www.diecezja.kielce.pl/bp-jan-piotrowski-sprawowal-msze-krzyzma-w-katedrze-lwowskiej