You are currently viewing Blisko powiązane z Caritas Kielecką – Koło Kieleckie Towarzystwa Pomocy im Św. Brata Alberta  przeżywa swój Jubileusz 35 lat działalności.

Blisko powiązane z Caritas Kielecką – Koło Kieleckie Towarzystwa Pomocy im Św. Brata Alberta przeżywa swój Jubileusz 35 lat działalności.

Żeby czytelnie widzieć miejsce i rolę Towarzystwa Pomocy im św. Brata Alberta w Kielcach trzeba sięgnąć do początków tego Stowarzyszenia, które powstało pod koniec 1981 roku na fali Solidarnościowej odwilży. Wówczas Władza Ludowa nie dopuszczała informacji, że w Polsce są ludzie bezdomni. Nieco później w lipcu 1985 powstało w Kielcach Koło Kieleckie tego stowarzyszenia. Powstanie Koła w Kielcach wiąże się z osobą ks.prof Jana Śledzianowskiego, który zgromadził grono kilkudziesięciu osób zatroskanych o los samotnych matek i z pomocą ówczesnego Biskupa Kieleckiego i kilku innych Księży dzięki wysiłkowi całej diecezji doprowadził do powstania jednego z pierwszych Polsce Domu Samotnej Matki. Kieleckie koło terenowe Towarzystwa Pomocy im Adama Chmielowskiego (bo wówczas komuniści nie zgodzili się na patronat Brata Alberta) było działaniem pionierskim w Polsce Ludowej. Pierwszym dziełem Towarzystwa na naszym terenie było otwarcie już w grudniu 85 roku Domu Samotnej Matki w Łukowej k.Chęcin. Schronisko utworzone w byłej plebanii w Łukowej szybko zapełniło się liczbą ok 15 osób w kryzysie bezdomności głównie z powodu ciąży nieakceptowanej przez rodzinę. Znaczną część samotnych matek wówczas stanowiły młode dziewczyny, które z powodu tzw nieplanowanej ciąży musiały opuścić dom rodzinny i nie miały szans na wynajem mieszkania. Przez pierwsze pięć lat działalności schronisko udzieliło pomocy ok 80 samotnym matkom i przynajmniej drugie tyle dzieci będących pod ich opieką. Potem przez kolejne 5 lat ze schroniska skorzystało 22 matki z rodzin wielodzietnych i ponad 40 dzieci.

W 1989 roku Towarzystwo pozyskało kolejny obiekt – był to dom wielorodzinny w Miechowie, który podarowały dwie starsze siostry z przeznaczeniem na schronisko dla mężczyzn. Po remoncie tego obiektu i przystosowaniu na schronisko dla 35 mężczyzn powstało nowe Koło Towarzystwa w Miechowie, które do dziś prowadzi tam schronisko.

Równolegle w tym samym czasie Koło Kieleckie Towarzystwa Pomocy pozyskało budynek byłej plebanii w Wiernej Rzece i po remoncie kapitalnym urządzono tam nowe Schronisko dla samotnych Matek z możliwością zamieszkania trzech sióstr zakonnych do prowadzenia placówki. W maju 1989 roku zamieszkały tam siostry ze Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza i podjęły się prowadzenia tego schroniska. Przez 31 lat Schronisko udzieliło pomocy dla 326 samotnych matek z którymi była gromadka 162 dzieci. Kolejne 125 dzieci urodziły matki czasie pobytu w schronisku. Schronisko daje tym osobom nie tylko warunki godziwego zamieszkania i wyżywienie, ale także prowadzi pracę terapeutyczną i edukacyjną wobec licznych deficytów wychowawczych i przeżytych zdarzeń traumatycznych w przeszłości. Należy zauważyć, że w ostatnich latach znaczna część matek korzystających ze Schroniska w Wiernej Rzece, to ofiary przemocy domowej oraz matki obciążone wadami rozwojowymi, co dodatkowo utrudnia pracę w procesie nauki właściwej opieki nad noworodkiem.

Kolejne dzieło podjęte przez Koło Kieleckie TPBA to utworzenie w 1994 roku pierwszego w Kielcach schroniska dla bezdomnych mężczyzn. Początkowo w podarowanym budynku przy ulicy Żeromskiego 36a utworzono 18 miejsc dla mężczyzn. Po kilku etapach rozbudowy dzisiaj schronisko przyjmuje 42 mężczyzn jednocześnie, kolejne 20 osób otrzymuje schronienie w noclegowni i od kilkunastu lat prowadzimy tam jedne z pierwszych mieszkań wspieranych dla osób wychodzących z bezdomności lub zagrożonych, których staramy się uchronić przed popadaniem w długotrwałą bezdomność. Łącznie przez 26 lat w Zespole Placówek dla osób bezdomnych w Kielcach pomoc otrzymało 1186 osób dotkniętych kryzysem bezdomności – niektórzy wracali po kilka razy do schroniska lub noclegowni.

Należy dodać, że budynki zajmowane przez schroniska Towarzystwa Pomocy w Diecezji Kieleckij są własnością Caritas lub miejscowych parafii.

Zebrani w Bazylice Katedralnej w Kielcach członkowie Towarzystwa Pomocy, przedstawiciele władz lokalnych i Caritas Kieleckiej oraz  podopieczni schroniska, noclegowni i mieszkań wspieranych – modlili się wspólnie pod przewodnictwem Biskupa Jana Piotrowskiego dziękując Bogu za minione lata owocnej działalności i prosili o dalsze łaski z Nieba dla wszystkich osób bezdomnych i niosących im pomoc.

Ks. Stanisław Słowik
Dyrektor Caritas Kieleckiej
oraz Prezes Koła Kieleckiego TPBA

Artykuł: Radio Kielce

Reportaż wideo: TVP Kielce