You are currently viewing Otwarcie nowej placówki w Czyżowicach

Otwarcie nowej placówki w Czyżowicach

W Czyżowicach, w gminie Bejsce, 19 maja 2021 r. uroczyście otwarto nową placówkę Caritas Diecezji Kieleckiej. W budynku po byłej szkole będą mieściły się teraz mieszkania wspierane oraz dzienny Klub Seniora. Po remoncie i adaptacji do dyspozycji mieszkańców pozostaje dwukondygnacyjny obiekt, kolejny już na terenie powiatu kazimierskiego prowadzony przez Caritas. Poświęcenia placówki dokonał ksiądz biskup Andrzej Kaleta.

W uroczystości wzięli udział m.in. starosta kazimierski Jan Nowak, burmistrz Kazimierzy Wielkiej Adam Bodzioch, wójt Gminy Bejsce Edward Krupa, z-ca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Mariusz Pasek, księża dekanatu kazimierskiego, kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej z okolicznych gmin, kierownicy sąsiednich placówek Caritas Kieleckiej, pracownicy nowopowstałej placówki i mieszkańcy Czyżowic.

Podczas oficjalnego otwarcia  Dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej ks. Stanisław Słowik przedstawił założenia nowej placówki. Na rozwój tego typu działań w rejonie powiatu kazimierskiego i powiatu buskiego Caritas Kielecka przygotowała już drugi projekt dofinansowany ze środków unijnych pn. „Nowy wymiar życia”. – W ramach projektu mamy przewidziane prowadzenie mieszkań wspieranych w Gorzkowie, w Piasku Wielkim, w Stopnicy. Drugim zadaniem jest wspieranie osób starszych w środowisku lokalnym, w ich miejscu zamieszkania – prezentował ks. Słowik. – Mamy na dzień dzisiejszy około 50 osób objętych usługami opiekuńczymi, asystenckimi, specjalistycznymi. Opiekunowie dojeżdżają kilka razy w tygodniu do osób samotnych do ich miejsca zamieszkania. Natomiast, ci którzy mają zbyt trudne warunki do mieszkania, znajdą miejsce w naszej placówce – kontynuował ks. dyrektor.

Biskup Andrzej Kaleta  poprowadził obrzęd poświęcenia i skierował słowa do zebranych. Podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania nowej placówki dla osób starszych i zachęcał, by budować klimat tego domu na miłości do Boga i bliźniego, na wzajemnej życzliwości i dobroci.

Prace adaptacyjne i remontowe w Czyżowicach trwały od września ubiegłego roku. Na parterze budynku mieści się Klub Seniora, pokoje terapii zajęciowej, gabinet fizjoterapii. Na pierwszym piętrze przygotowanych jest 6 pokoi mieszkalnych. Mieszkania są przeznaczone dla osób starszych i niepełnosprawnych, którym rodzina nie jest w stanie zapewnić opieki. Placówka nie oferuje całodobowej opieki, natomiast daje wsparcie w realizacji podstawowych potrzeb życiowych. Prognoza dalszych działań to wykonanie windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz zaadaptowanie sali gimnastycznej. W planach jest także wykonanie elewacji i ocieplenia oraz adaptacja kolejnych mieszkań.

Osoby, które chciałyby zamieszkać w mieszkaniu wspieranym muszą przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia lub orzeczenie o niepełnosprawności oraz dokument potwierdzający źródło utrzymania. Z tym dokumentami należy się zgłosić do Biura Caritas Diecezji Kieleckiej przy placu Najświętszej Maryi Panny 1 w Kielcach lub bezpośrednio do placówki w Czyżowicach. Można się także kontaktować dzwoniąc na numer telefonu 532-513-431. Szczegóły na temat bezpłatnego uczestnictwa w projekcie można znaleźć na stronie www.kielce.caritas.pl w zakładce projektu: „Nowy wymiar życia II”.